Tegemoetkoming fruitschade door vogels

12-6-2018 koolmees

We hebben het eigen risico bij tegemoetkomingen in schade door vogels aan zacht fruit en pit- en steenvruchten vastgesteld op 40%. Dit doen wij naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State.

In 2015 besloten alle provincies de tegemoetkoming aan fruittelers bij schade door vogels aan fruit helemaal af te bouwen. Dit betekende dat fruittelers bij schade in 2015 nog een tegemoetkoming van 60% kregen, in 2016 30% en in 2017 helemaal geen tegemoetkoming meer. De fruittelers waren het hier niet mee eens en startten een juridische procedure. Daarop oordeelde de Raad van State op 9 mei 2018 dat een tegemoetkoming van 60% van de getaxeerde schade redelijk is. Een tegemoetkoming van 30% of minder is een onevenredig zware last voor fruittelers, aldus de Raad van State.

60% van schade vergoed

Als gevolg van deze uitspraak hebben wij besloten om voor het jaar 2016 en 2017 60% van de getaxeerde schade te vergoeden. Voor fruittelers in Gelderland en Noord-Brabant geldt wel dat ze alleen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming over 2016 en 2017 wanneer deze op tijd is aangevraagd. Ook moet er tijdig bezwaar en/of beroep zijn aangetekend. Verder moet de aanvraag zijn onderbouwd met een deugdelijke onafhankelijke taxatie en voldoen aan de overige voorwaarden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van BIJ12.

De taxatiekosten van 2017 worden – na overlegging van de factuur - eveneens vergoed. Gelderland en Noord-Brabant zullen fruittelers ook tegemoetkomen in de eventuele schade die in 2018 ontstaat. Hierbij geldt een eigen risico van 40% en de aanvraag moet voldoen aan de geldende voorwaarden. De lopende aanvragen voor tegemoetkomingen over 2016 en 2017 worden dit jaar door BIJ12 afgehandeld. Zodra van andere provincies meer bekend is over tegemoetkoming in fruitschade, zal BIJ12 dit bekend maken via de website.

Terug naar nieuwsoverzicht