Talentontwikkeling van professionals

Wilt u zich als professional laten begeleiden bij de ontwikkeling van uw artistieke talenten? Of begeleidt u professionals daarbij? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen als professional om uzelf te laten begeleiden bij de ontwikkeling van uw artistieke kwaliteiten in het kader van ten minste één artistieke productie. U kunt ook subsidie aanvragen om professionals te begeleiden bij de ontwikkeling van uw artistieke kwaliteiten in het kader van tenminste één artistieke productie.

Subsidie kan worden aangevraagd door een professional of een begeleider (of de instelling of het bedrijf waar deze begeleider werkzaam is).

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 7.3 Talentontwikkeling van professionals.

Wij vragen u via het aanvraagformulier informatie aan te leveren waaruit het talent, de professionaliteit van de professional en de geschiktheid van de begeleider blijkt. Daarnaast vragen wij u daarin om een ontwikkelplan.

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘CenE Talentontwikkeling van professionals’.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Als hulpmiddel hebben wij de checklist verplichte bijlagen  (PDF 178 kB) opgesteld waarin alle benodigde bijlagen die wij willen ontvangen zijn opgenomen.

Spreekuur

U kunt over deze subsidie vragen stellen tijdens het spreekuur op maandagochtend van 9:00-10:00 uur in Arnhem. U hoeft zich hier niet voor aan te melden.

Het spreekuur vindt plaats in het Provinciehuis, in de hal op de begane grond, Markt 11, 6811 CG Arnhem.

Behandeling aanvraag

Uw aanvraag wordt, zodra deze volledig is, in volgorde van binnenkomst behandeld. Deze rangorde bepaalt of u ook daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komt zodra uw aanvraag een positief oordeel heeft gekregen. Voor deze subsidieregeling geldt namelijk een maximaal bedrag waarvoor wij subsidies verstrekken. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Als het subsidiebudget wordt overschreden omdat op dezelfde dag meerdere complete aanvragen zijn ingediend, bepaalt een loting de volgorde van binnenkomst van deze aanvragen. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond. Alle projecten die op dezelfde dag worden ingediend, maken evenveel kans.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de kosten en is maximaal € 5.000 per begeleide professional (en maximaal € 25.000 in totaal als de aanvraag wordt gedaan door een begeleider of de rechtspersoon is waarbij de professional werkzaam is).  

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.