Logo van het symposium

Symposium soortenmanagementplannen

openbaar | door provincie Gelderland


Dinsdag 19 februari 13:00 uur - 16:30 uur

Huis der Provincie
Markt 11 in Arnhem
Route naar het Huis der Provincie


Informatie

Een impuls voor soortenbescherming. De provincie Gelderland organiseert op dinsdagmiddag 19 februari 2019 een symposium over soortenmanagementplannen (SMP) in Gelderland.

Waarom een nieuwe aanpak?

De provincie is bevoegd gezag voor de uitvoering van het onderdeel soortenbescherming van de Wet Natuurbescherming. Dit leidt tot een groot aantal aanvragen voor een ontheffing, omdat er bij talloze werkzaamheden wettelijke bepalingen overtreden worden. De huidige praktijk is dat voor allerlei ingrepen in eenzelfde gebied afzonderlijk ontheffingen moet worden aangevraagd. Dat is niet handig en ook niet effectief. De beschermde soorten schieten er ook niet zoveel mee op.

Soortenmanagementplan

Een proactievere aanpak in een ruimer gebied en over een langere periode werkt beter. Daar profiteren niet alleen de dieren van, het biedt ook meer planningszekerheid. In een gebiedsgerichte aanpak komen ook maatregelen in beeld waardoor soorten erop vooruitgaan. Op grond van een soortenmanagementplan kan de provincie dan een langlopende gebiedsontheffing geven. Daardoor creëer je zekerheid, zodat initiatieven die passen in het plan door kunnen gaan. De instandhouding van beschermde soorten wordt verbeterd en je vermindert de administratieve lasten. Een win-winsituatie voor meerdere partijen.

Ervaringen delen

In 2018 zijn we gestart met 4 pilots in de gemeenten Lochem, Ede, Apeldoorn en Nijmegen. De pilots zijn erg verschillend en de gemeenten hebben het SMP allen anders aangepakt. Twee van deze pilots vonden plaats in de bebouwde kom en twee in het buitengebied. De ervaringsdeskundigen van deze gemeenten zijn aanwezig op het symposium om hun aanpak te delen.

Subsidieregeling

Wij geloven in deze aanpak en hebben daarom een subsidieregeling gemaakt. Op 7 januari 2019 is de subsidieregeling soortenmanagementplannen open gegaan. We zullen u tijdens het symposium meer vertellen over deze regeling.

Voor wie?

Het symposium is bedoeld voor ambtenaren van gemeenten en waterschappen die werkzaam zijn op het gebied van ruimtelijke ordening en/of beheer en inrichting van natuur. Collega’s die betrokken zijn bij ruimtelijke ingrepen en soortenbescherming in Gelderland, of op een andere manier geïnteresseerd kunnen zijn in dit symposium zijn welkom.

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl


 
Tijdstip Omschrijving
13.00 - 13.30 Inloop
13.30 - 14.15 Welkom, opening en film
14.15 - 14.45

Deelsessies, ronde 1:

1. SMP voor laanbeplanting in buitengebied Lochem
2. Situatie-afhankelijke onderzoeken voor SMP in Ede

14.45 - 15.00 Pauze
15.00 - 15.30

Deelsessies, ronde 2:

3. SMP voor nieuwbouwproject in buitengebied Nijmegen
4. SMP voor heel stedelijk Apeldoorn door middel van vrijwilligers

15.30 - 15.45

Plenaire afsluiting

15.45 - 16.30 Napraten met hapje en drankje

Klik hieronder op de sessie voor een beschrijving.