Symposium Gelderse Einsteinweek

Openbaar | door Einsteinweek


Maandag 18 februari 10:00 uur - 18:00 uur

Gemeente Arnhem
Koningsstraat 38, Arnhem


Informatie

Na een succesvolle eerste editie organiseren de provincie Gelderland, gemeente Nijmegen en gemeente Arnhem voor de 2e keer de Gelderse Einsteinweek in de week van 18 tot en met 22 februari 2019.

Op maandag 18 februari trappen we af met een prachtig symposium in het stadhuis van de gemeente Arnhem. Verschillende wetenschappers en experts nemen u mee in de wereld van nieuwe technologie en innovatie. Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de grote opgaven waar we als samenleving voor staan? En wat moeten wij als overheid met al deze nieuwe technologieën? 

Wilt u meer weten over het symposium? Hieronder vindt u het gehele programma van die dag!

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl


 
Tijdstip Omschrijving
10.00 Opening & welkom
door Theatergezelschap Gehring en Ketelaars 'Het laatste gesprek'
10.10

Welkomstwoord
door dagvoorzitter, Dionne Stax 

10.15

Hoe ziet de ouderenzorg van morgen eruit?
De robot klopt al een tijd aan onze voordeur. Maar wat gaat deze robot nou precies betekenen voor ons de komende jaren? Gaan er zorgtaken overgenomen worden door robots? Gaan robots een rol spelen in het oplossen van de eenzaamheid onder onze ouderen? Of zijn zij hier eigenlijk helemaal niet tot in staat? In de lezing van Prof. Pim Haselager zal hij ingaan op de ouderenzorg van morgen.

11.00

Technologie & de arbeidsmarkt van de toekomst.
Anne-Marije Buckens, eigenaresse van 50 Company, vertelt over de arbeidsmarkt van de toekomst. Technologie wordt nu vaak nog ingezet voor efficiency en kostenbesparing, maar wat betekenen al deze nieuwe ontwikkelingen voor de arbeidsmarkt? Hoe zorgen we er als overheid voor dat iedereen zijn of haar werk behoudt? Of dat we mensen voorbereiden op de banen van de toekomst?

11.45 Lunch
12.45 Get in the Ring!
2 startups pitchen hun idee en het publiek stemt wie de winnaar is!
13.00 Nederland van het gas af?
Diederik Samsom over hoe Nederland overstapt op andere energiebronnen en wat de rol van overheden, bedrijven en burgers zal zijn in deze transitie. Gaat het Nederland lukken om afscheid te nemen van aardgas? Wat is de rol van de overheid en de politiek om deze energietransitie te laten slagen? Wat gaan de mensen in Gelderland de komende jaren merken van deze veranderingen? 
13.50 De circulaire overheid?!
Naast de klimaatopgave en de energietransitie, wordt het circulair maken van onze economie gezien als een belangrijke opgave van deze tijd. Prof. Jan Jonker zal vertellen over de ontwikkeling van nieuwe business concepten en strategieën in relatie tot deze opgave. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de warmte die we gebruiken om ons huis te verwarmen opnieuw gebruiken? En hoe zorgen we ervoor dat we in de toekomst geen afval meer hebben? 
14.30 Koffiepauze
15.00

Get in the Ring!
2 startups pitchen hun idee en het publiek stemt wie de winnaar is!

15.20 Hoe ‘Smart’ is Amsterdam?
Ger Baron, CTO van de gemeente Amsterdam, over de een nieuwe overheid, met nieuwe processen, nieuwe mensen en een nieuwe aansturing. Zijn oplossing: bouw naast de huidige overheid een nieuwe overheid. Een GovTech. Waar Nederlanders zelf in control zijn over hun data en directe democratie een veel grotere plek krijgt. Zullen onze bestuurders vaker dan eens in de 4 jaar afrekenbaar zijn? 
16.00

Technologie en de vragen van morgen.
Denker des Vaderlands, René ten Bos werd, Hoogleraar filosofie en managementfilosofie. Niet voor niets: tegendraads en provocatief zet hij met een brede grijns vastgeroeste ideeën opzij. Hij biedt een onorthodoxe en toegankelijke kijk op thema’s als water, bureaucratie, dieren en de ecologische catastrofe die de mensheid heet. Ontwikkelingen op het gebied van technologie & innovatie claimen vaak een oplossing in zich dragen voor de grote opgaven waar we als samenleving voor staan, maar zijn veel opgaven juist niet ontstaan door de uitvindingen uit het verleden? De druk op de overheid en politiek om met oplossingen te komen voor (complexe) problemen lijkt toe te nemen. Maar wat kunnen wij als overheid eigenlijk doen? Moeten we (meer) technologie omarmen om naar nieuwe oplossingen te zoeken?

17.00 Netwerksessie