Versterken jeugdopleiding sport

Wilt u de jeugdopleidingen van Gelderse sportverenigingen verbeteren? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan het versterken van de jeugdopleiding van een vereniging binnen een Gelderse kernsport.

Let op: alleen kernsportbonden, gemeenten en regio’s kunnen deze subsidie aanvragen.

Voorwaarden 

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 6.30 Versterken jeugdopleiding.

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Talentontwikkeling, Versterken Jeugdopleiding'.

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit subsidieplafond bereikt is.

Let op: Voor deze subsidieregeling van 'Gelderland Sport!' is vanaf 2020 geen geld beschikbaar. Rond de zomer van 2020 (na de vaststelling van het nieuwe beleidskader Gelderland Sport!)  wordt opnieuw bekeken of deze regeling wordt voortgezet dan wel wordt stopgezet.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.