Verkeerseducatieprojecten voor het onderwijs

Heeft u een verkeerseducatieproject voor het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Jaarlijks stellen de provincie Gelderland en de 6 regiogemeenten geld beschikbaar voor verkeerseducatieprojecten voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 

Op de website van ROV Oost-Nederland vindt u informatie over subsidiemogelijkheden en contactgegevens.