Stimulering energiebesparing bij bedrijven en instellingen

Wilt u externe deskundigen inhuren voor het werven van bedrijven/instellingen en het begeleiden van deze bedrijven/instellingen bij de inventarisatie van maatregelen, aan de hand van een energiescan? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Bedrijfscollectieven kunnen subsidie aanvragen. Een bedrijfscollectief is een samenwerkingsverband van bedrijven of instellingen, bijvoorbeeld ondernemersverenigingen, parkmanagementorganisaties of brancheorganisaties. Als doelgroep heeft het collectief in ieder geval de aangesloten bedrijven of instellingen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor het inhuren van externe deskundigen. Deze deskundigen helpen een plan van aanpak uit te voeren. Dit plan is gericht op werven voor, coördineren van, evalueren van en communiceren over de energiescan.

Ook kunnen deskundigen begeleiden bij het in kaart brengen van maatregelen, met behulp van de energiescan die uitgaat van de Erkende Maatregelenlijst. Dit biedt inzicht in de kosten en terugverdientijd van de wettelijk verplichte maatregelen, en op welke termijn deze kunnen worden uitgevoerd.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • de omgevingsdienst een positieve verklaring over het plan van aanpak heeft gegeven;
  • de omgevingsdienst een positieve verklaring over de begeleiding heeft gegeven;
  • de geplande activiteiten zijn afgestemd met de omgevingsdienst vanwege toezicht en handhaving.

De volledige tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 3.5 'Stimulering energiebesparing bij bedrijven en instellingen').

Maximale bijdrage

De subsidie voor hulp bij de uitvoering van het plan van aanpak bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 24.000.

De subsidie voor begeleiding bij het in kaart brengen van maatregelen bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.000 per bedrijf of instelling en een totaal maximum van € 100.000.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Stimulering energiebesparing bedrijven 2018'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2022.

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag (PDF 137 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. 

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 300.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.