Sterk bestuur

Deze regeling is gesloten, u kunt geen aanvragen meer indienen.


Wilt u de bestuurskracht van het openbaar bestuur versterken? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Gelderse gemeenten of samenwerkingsverbanden waarvan de meeste gemeenten in Gelderland liggen kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het laten uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek;
  • het laten uitvoeren van een onderzoek naar de gewenste vorm van gemeentelijke samenwerking of gemeentelijke herindeling;
  • het laten realiseren van een innovatief instrument om de bestuurskracht te versterken;
  • het laten opstellen van een regionale, subregionale of lokale visie op de toekomstige bestuurlijke of ambtelijke organisatie.
  • het maken van een plan van aanpak waarin u bepaalt hoe u de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken, of de visie die is opgesteld, implementeert binnen uw ambtelijke organisatie.  

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • een onafhankelijke, externe partij de activiteiten uitvoert (zie punten onder 'waarvoor').
  • de subsidiabele activiteit is gericht op een duurzame en toekomstbestendige versterking van de bestuurskracht van Gelderse gemeenten en regio’s.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 8.1 Programma Sterk Bestuur).

Maximale bijdrage

Voor deze subsidieregeling is in 2020 totaal € 150.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit subsidieplafond is bereikt.

U ontvangt voor ten hoogste 50% van de kosten subsidie, met een maximum van € 35.000.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsdieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Na het inloggen komt u terecht in het aanvraagformulier 'Sterk Bestuur'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.