Sporttalenten als ambassadeur

Wilt u talenten met een status inzetten als ambassadeur van de sport? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die talenten met een status de mogelijkheid geven om als ambassadeur van de sport op te treden op scholen, evenementen en bijeenkomsten met het bedrijfsleven.

Let op: alleen kernsportbonden en de stichting Topsport Gelderland kunnen deze subsidie aanvragen. 

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 6.31 Talenten als ambassadeur.

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Talentontwikkeling, Talenten als ambassadeur'.

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Let op: Voor deze subsidieregeling van 'Gelderland Sport!' is vanaf 2020 geen geld beschikbaar. Rond de zomer van 2020 (na de vaststelling van het nieuwe beleidskader Gelderland Sport!)  wordt opnieuw bekeken of deze regeling wordt voortgezet dan wel wordt stopgezet.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.