Sport, open clubs en vitale sportparken

Voor deze subsidieregeling van 'Gelderland Sport!' is nu geen geld beschikbaar. U kunt geen aanvragen indienen. Rond de zomer van 2020 (na de vaststelling van het nieuwe beleidskader Gelderland Sport!) wordt bekeken of we deze regeling voortzetten of stoppen.


Wilt u een sportvereniging tot open club of een sportpark tot een vitaal sportpark ontwikkelen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het uitvoeren van een verkenning naar de haalbaarheid van de ontwikkeling tot open club of vitaal sportpark
  • het daadwerkelijk ontwikkelen van één of meer open clubs of vitale sportparken 
  • een programma, bestaande uit een samenhangende reeks van projecten en activiteiten, gericht op de totstandkoming van open clubs en/of vitale sportparken.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 6.26 Open clubs en vitale sportparke) en het Uitvoeringsbeleid Gelderland Sport! (PDF 1,5 MB).

Subsidie voor het uitvoeren van een verkenning of de ontwikkeling tot een open club of vitaal sportpark kan alleen worden aangevraagd door een sportvereniging of sportparkorganisatie.

Subsidie voor een programma kan alleen door sportbonden, gemeenten of regio’s worden aangevraagd.

Samenwerking met verschillende partijen is een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidie. Voor de verkenning dient een sportvereniging of sportparkorganisatie aan te geven met welke partijen de verkenning zal worden uitgevoerd.  

Als u subsidie aanvraagt voor de ontwikkeling van een open club of vitaal sportpark of als u subsidie aanvraagt voor een programma moet u een samenwerkingsovereenkomst als bijlage aan de subsidieaanvraag toevoegen. Daarnaast moet u aangeven of er ergens leegstand ontstaat als gevolg van de ontwikkeling van de open club of vitaal sportpark. 

Subsidie aanvragen

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is. 

Het subsidieplafond voor deze regeling is inmiddels bereikt. Een aanvraag indienen is niet meer mogelijk.  

Relevante informatie en tips

Moet u rapporteren over het resultaat van de door u uitgevoerde verkenning? Gebruik hiervoor het Format Resultaten Verkenning (Word 24 kB)  .

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.