Sport en Innovatie

Wilt u bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken om nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten te ontwikkelen op het snijvlak van sport, voeding en gezondheid? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor experimentele ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en processen voor de top- en breedtesport.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 6.34 Sport en Innovatie en het Uitvoeringsbeleid Gelderland Sport! (PDF 1,5 MB).

Let op: U kunt alleen subsidie krijgen als uw organisatie werkzaam is op het gebied van sport, voeding en/of gezondheid. Ook moet u met tenminste één andere partij samenwerken uit de sectoren sport, voeding en/of gezondheid.

Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze compleet is. Bij uw aanvraag moeten een aantal verplichte bijlagen worden gevoegd. De verplichte bijlagen zijn opgenomen in de Checklist verplichte bijlagen (Word 47 kB). Bovendien moet aan de formele eisen en inhoudelijke basisvoorwaarden van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 zijn voldaan.

Uw aanvraag wordt voor advies aan een deskundigencommissie voorgelegd, de Adviescommissie Sport en Innovatie. De commissie beoordeelt het project op innovativiteit, technische, organisatorische en financiële uitvoerbaarheid en economisch perspectief. Ook bekijkt zij of het project tot deelnamevergroting en prestatieverbetering in de top- of breedtesport leidt.

Subsidie aanvragen

U vraagt subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Sport en Innovatie'.

U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Voor een aantal verplichte bijlagen is een format beschikbaar. Wij raden u aan van de volgende formats gebruik te maken:

Let op: Voor deze subsidieregeling van 'Gelderland Sport!' is vanaf 2020 geen geld beschikbaar. Rond de zomer van 2020 (na de vaststelling van het nieuwe beleidskader Gelderland Sport!)  wordt opnieuw bekeken of deze regeling wordt voortgezet dan wel wordt stopgezet.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.