Sociale innovatie

Het subsidieplafond voor deze regeling is bereikt door alle aanvragen die op dit moment bij ons in behandeling zijn. Het indienen van nieuwe aanvragen is niet meer mogelijk.


Wilt u investeren in scholing en nieuwe manieren van samenwerking in uw organisatie? In de sociale innovatie van uw medewerkers? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

MKB-ondernemingen, onderwijsinstellingen en gemeenten, allen met een OR.

Waarvoor subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan sociale innovatie. Bij innovatie denken we snel aan technologische innovatie, maar sociale innovatie is nodig om dit te laten werken. Nieuwe technieken vragen nieuwe vaardigheden. Door slimmer (samen) te werken en het werk beter te organiseren kunnen medewerkers het beste uit zichzelf halen en daarin blijven leren en ontwikkelen.

Voorbeelden van sociale innovatie zijn het werken in zelfsturende teams, werken met flexibele werktijden en het ontwikkelen van een leercultuur. We willen de dialoog versterken tussen werkgever en werknemer. Een ander voorbeeld is het trainen van de ‘21st century skills’ van medewerkers.

Met deze subsidie kunt u in uw organisatie investeren in opleidingen of activiteiten die zijn gericht op slimmer werken, dynamisch managen, flexibel werken of nieuwe vormen van samenwerking. Deze subsidiemogelijkheid is een onderdeel van ons programma Onderwijs & Arbeidsmarkt.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

  • U heeft een sociaal innovatieplan opgesteld voor uw organisatie.
  • Het sociaal innovatieplan richt zich op nieuwe opleidingen of activiteiten sociale innovatie voor uw medewerkers. Al lopende trajecten komen niet in aanmerking.
  • De ondernemingsraad is betrokken bij het opstellen van het sociaal innovatieplan en heeft ingestemd met de voorgestelde activiteiten.
  • U evalueert de uitvoering van het innovatieplan na afloop. Dit doet u aan de hand van een vragenlijst (PDF 90 kB) . 

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 6.7 Sociale Innovatie).

Subsidie aanvragen

Wij adviseren u, voordat u een aanvraag indient, eerst met ons contact op te nemen. Hoe u dat kunt doen, leest u op het platform Onderwijs en arbeidsmarkt.

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Sociale innovatie'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen. 

In deze checklist verplichte bijlagen (PDF 130 kB) subsidieaanvraag leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. 

Maximale bijdrage

De subsidie voor MKB-ondernemingen en gemeenten bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten. De subsidie voor onderwijsinstellingen bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt minimaal € 50.000 en maximaal € 100.000.

Behandeling subsidieaanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 1,3 miljoen beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Als het subsidiebudget wordt overschreden, omdat op dezelfde dag meerdere complete aanvragen zijn ingediend, bepaalt een loting de volgorde van binnenkomst van deze subsidieaanvragen. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.