Slimme mobiliteit

Wilt u de bestaande infrastructuur slimmer benutten door het gebruik van nieuwe technieken, data, diensten, kennis en maatregelen die het gedrag beïnvloeden? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Subsidie kan worden verstrekt aan:

  • Een deelnemende gemeente als bedoeld in de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen,
  • De Regio Foodvalley,
  • De Regio Achterhoek,
  • De Regio Rivierenland,
  • De Regio Stedendriehoek,
  • Een samenwerkingsverband van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor een regionaal uitvoeringsplan dat zich richt op het slimmer benutten van de bestaande infrastructuur (slimme mobiliteit).

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet Gedeputeerde Staten het regionaal uitvoeringsplan van de betreffende regio hebben goedgekeurd. Het plan moet voor goedkeuring aan de volgende vereisten voldoen:

  • Het plan bevat projecten gericht op Slimme mobiliteit.
  • Het plan bevat een beschrijving van de voorgenomen aanpak voor het verrichten van de beschreven projecten.
  • Het plan bevat een sluitende begroting.
  • Het plan past binnen de door Gedeputeerde Staten vastgestelde Werkagenda Slimme Mobiliteit.

Als de aanvraag door een deelnemende gemeente of door een bij het samenwerkingsverband betrokken gemeente mede namens de andere gemeenten wordt ingediend, dan moet bij de subsidieaanvraag een verklaring van alle samenwerkende gemeenten worden overlegd.

De volledige tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 5.12 Slimme mobiliteit).

Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal de bijdrage van provincie Gelderland die in het regionale uitvoeringsplan Slimme Mobiliteit staat.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Slimme mobiliteit'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2022.

In de checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag (PDF 69 KB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de nodige bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.