Slimme mobiliteit

Wilt u de bestaande infrastructuur slimmer benutten door het gebruik van nieuwe technieken, data, diensten, kennis en maatregelen die het gedrag beïnvloeden? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Regio’s in Gelderland kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor een regionaal uitvoeringsplan dat zich richt op het slimmer benutten van de bestaande infrastructuur (slimme mobiliteit).

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

  • De aanvrager is 1 van de volgende regio’s of maakt daar deel van uit: Arnhem Nijmegen City Region, Regio Food Valley, Regio Achterhoek, Regio Rivierenland, Regio Stedendriehoek of de meervoudige centrumregling Noord-Veluwe.
  • Gedeputeerde Staten hebben het regionaal uitvoeringsplan Slimme mobiliteit van uw regio goedgekeurd.
  • Als u als gemeente namens 1 van de regio’s de subsidieaanvraag indient, moet u een verklaring meesturen waaruit blijkt dat u door de andere leden van de regio als vertegenwoordiger bent aangewezen.

De volledige tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 5.12 Slimme mobiliteit).

Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal de bijdrage van provincie Gelderland die in het regionale uitvoeringsplan Slimme Mobiliteit staat.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Slimme mobiliteit'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2022.

In de checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag (PDF 65 KB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de nodige bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.