Routenetwerken

Wilt u een recreatief-toeristisch routenetwerk ontwerpen, aanleggen of verbeteren? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Ondernemingen, stichtingen, particulieren, (overheids-)organisaties kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het ontwerpen van een routenetwerk;
  • het aanleggen of verbeteren van een routenetwerk.

Een routenetwerk is een netwerk voor fietsen, wandelen, mountainbiken, mennen, paardrijden of varen. Digitaliseren van een routenetwerk valt ook onder het aanleggen of verbeteren.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het routenetwerk:

  • bestaan uit minimaal 20 knooppunten of keuzepunten.
  • aansluiten op en verwijzen naar een routenetwerk, als in een aangrenzend gebied al een routenetwerk ligt.
  • verwijzen naar horeca en recreatieve voorzieningen die binnen 500 meter liggen van het routenetwerk als de route zelf buiten de bebouwde kom ligt.

Let op: Voor routenetwerken op de Veluwe kan geen subsidie worden aangevraagd.

Projecten die gericht zijn op beheer en onderhoud van routenetwerken zijn niet subsidiabel. Daarnaast is deze regeling niet bedoeld voor recreatieve voorzieningen langs een routenetwerk, zoals bankjes, picknicktafels, speeltuinen en parkeerplaatsen.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 6.2 Routenetwerken, hoofdstuk 6 Regionale economie).

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt:

  • Maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 15.000 voor het ontwerpen van een routenetwerk.
  • Maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 250.000 voor het aanleggen of verbeteren van een routenetwerk.
  • De kosten voor het opstellen van de aanvraag, projectmanagement en kosten voor de financiering van het project bedragen maximaal 10% van de kosten in de begroting.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen, heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Routenetwerken'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag (Word 72 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 816.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Als het subsidiebudget wordt overschreden omdat op dezelfde dag meerdere complete aanvragen zijn ingediend, bepaalt een loting de volgorde van binnenkomst van deze subsidieaanvragen.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.