Regionaal Talentencentrum sport

Voor deze subsidieregeling van 'Gelderland Sport!' is nu geen geld beschikbaar. U kunt geen aanvragen indienen. Rond de zomer van 2020 (na de vaststelling van het nieuwe beleidskader Gelderland Sport!) wordt bekeken of we deze regeling voortzetten of stoppen.


Wilt u een Regionaal Talentencentrum oprichten of doorontwikkelen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het oprichten of doorontwikkelen van een Regionaal Talentencentrum.

Let op: alleen een kernsportbond kan subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 6.28 Regionaal Talentencentrum.

Subsidie aanvragen

Op dit moment is het niet mogelijk subsidie aan te vragen.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.