Rapport duurzaam goederenvervoer over de weg

Het subsidieplafond voor deze regeling is bijna bereikt. We beoordelen op dit moment de aanvragen die al zijn ingediend. De kans bestaat dat we uw aanvraag niet meer in behandeling nemen, omdat het subsidieplafond in de tussentijd is bereikt.


Wilt u voor uw bedrijf advies over de mogelijkheden van duurzaam goederenvervoer over de weg en daarover een rapport laten opstellen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

U kunt als rechtspersoon subsidie aanvragen als u gevestigd bent in Gelderland of u blijkens het Handelsregister verbonden bent aan een rechtspersoon die is gevestigd in Gelderland.   

Waarvoor

We willen het goederenvervoer verduurzamen. Onder meer door stillere en schonere vrachtauto’s op LNG, CNG, waterstof of elektriciteit. Dit vraagt een andere planning van ritten, omdat laden van elektrische vrachtwagens langer duurt en nog niet overal mogelijk is. Een goede planning van ritten helpt ondernemers bij het inzetten van nieuwe, schonere voertuigen. U kunt subsidie aanvragen voor een advies voor duurzame logistiek in uw bedrijf.  

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als het rapport is opgesteld door een deskundige:

  • die niet in dienst is of op een andere manier verbonden is met het bedrijf van de aanvrager;
  • die ervaring heeft met het adviseren van de aanvrager over wagenparkbeheer;
  • die actuele kennis heeft van het verduurzamen van een wagenpark.

In het rapport staat ten minste:

  • een beschrijving van het gebruik van het wagenpark op het gebied van goederenvervoer;
  • de alternatieven voor het verduurzamen van het wagenpark;
  • de manier waarop een elektrische bestelauto, elektrische- of waterstofvrachtauto ingepast wordt in de reguliere logistieke planning;
  • de opleidingsbehoefte in het bedrijf, om te kunnen rijden met elektrische bestelauto’s of elektrische- of waterstofvrachtauto’s;
  • een financiële doorrekening.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 5.15 Rapport duurzaam goederenvervoer over de weg).

Maximale bijdrage

De subsidie is een vast bedrag van € 3.000.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Rapport duurzaam goederenvervoer over de weg'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2022.

In de checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag (PDF 141 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 75.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.