Onderwijs en arbeidsmarkt

Wilt u het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kleiner maken? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Samenwerkingsverbanden bestaande uit overheids-, onderwijs- of kennisinstellingen en tenminste 1 onderneming of brancheorganisatie, penvoerders van Gelderse techniekpacten

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor:

 1. Activiteiten die de beschikbaarheid van talent voor de arbeidsmarkt verhogen en/of de wendbaarheid verbeteren van werknemer, werkgever of het onderwijs.
 2. Het uitvoeren van activiteiten die onderdeel zijn van de regionale agenda van 1 van de Gelderse Techniekpacten.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

 • de activiteiten van uw samenwerkingsverband passen in de ambities van de provinciale Omgevingsvisie van Gaaf Gelderland;
 • u geen subsidie ontvangt op grond van de Europese subsidieregeling INTERREG;
 • de activiteiten van het Gelders Techniekpact zijn gericht op:
  • Het bevorderen van instroom in technische opleidingen en technisch werk;
  • de betrokkenheid van het bedrijfsleven verhogen bij het technisch onderwijs;
  • het bevorderen van een leven lang ontwikkelen van werknemers in het technisch werkveld;
  • het verminderen van het docententekort in het technisch werkveld;
  • het doorontwikkelen van de Gelderse kennisclusters.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 6.27 Onderwijs- en arbeidsmarktbeleid).

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt ten hoogte 75% van de kosten met een maximum van € 200.000 voor activiteiten die vallen onder 1.

Per Gelders Techniekpact is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag beschikbaar. De bedragen vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 6.27 Onderwijs- en arbeidsmarktbeleid).

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u bij het aanvraagformulier. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2021.

We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. De volgende bijlagen kunt u gebruiken bij uw subsidieaanvraag: 

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.