Onderwijs en arbeidsmarkt

Wilt u het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kleiner maken? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Samenwerkingen tussen overheids-, onderwijs- of kennisinstellingen en tenminste 1 bedrijf of beroepsorganisatie uit de Gelderse techniekpacten.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor:

 1. activiteiten die de beschikbaarheid van talent voor de arbeidsmarkt verhogen en/of de wendbaarheid verbeteren van werknemer, werkgever of het onderwijs.
 2. het uitvoeren van activiteiten die onderdeel zijn van de regionale agenda van 1 van de Gelderse Techniekpacten.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

 • de activiteiten van uw samenwerking passen in de ambities van de provinciale omgevingsvisie Gaaf Gelderland;
 • u geen subsidie ontvangt uit de Europese subsidieregeling INTERREG;
 • de activiteiten van het Gelders Techniekpact zijn gericht op het op 3 verschillende manieren uitvoeren of regelen van:
  • het verhogen van de algemene instroom in technische opleidingen en beroepen;
  • het verhogen van de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het verbeteren van het technisch onderwijs;
  • het verbeteren van een leven lang ontwikkelen van werknemers in technische beroepen;
  • het verminderen van het tekort aan docenten in het technisch onderwijs;
  • het uitbreiden van samenwerkingen, het netwerk en de uitvoeringstructuur in het technische beroep;

Informatie over uw plannen en hoe het daarmee gaat plaatst u op het digitale platform Gelderse Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Voorgesprek

Voordat u de subsidieaanvraag indient, is er altijd eerst een overleg nodig met een inhoudelijk adviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt in uw regio. U bespreekt samen of uw subsidieverzoek al voldoet aan de voorwaarden van onze subsidieregeling. De contactgegevens van de regioadviseurs vindt u op het digitale platform Gelderse Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiale kosten met een maximum van € 200.000 voor activiteiten die vallen onder 1 (zie alinea 'Waarvoor').

Per Gelders Techniekpact is elk jaar een maximaal subsidiebedrag beschikbaar. De bedragen vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 6.27 Onderwijs- en arbeidsmarktbeleid).

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u bij het aanvraagformulier. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Tot 31 december 2021 kunt u subsidie aanvragen voor activiteiten die de beschikbaarheid van talent voor de arbeidsmarkt verhogen en/of de wendbaarheid verbeteren van werknemer, werkgever of het onderwijs (onderdeel 1 van deze regeling).

Vóór 15 december 2021 kunt u subsidie aanvragen voor het uitvoeren van activiteiten die het jaar daarna onderdeel zijn van de regionale agenda van 1 van de Gelderse Techniekpacten (onderdeel 2 van deze regeling).

We raden u aan om het aanvraagformulier van te voren te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. De volgende bijlagen kunt u gebruiken bij uw subsidieaanvraag: 

Een samenwerkingsovereenkomst is niet verplicht als u een aanvraag indient voor een activiteit die onder het Gelders Techniekpact valt (onderdeel 2 van deze regeling).

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.