Leefbaarheid, ondersteuning van bewonersinitiatieven op gebied van leefbaarheid en sociale samenhang

Heeft u samen met minimaal 4 andere bewoners een plan om de eigen buurt of wijk te verbeteren? En leidt dat tot gezamenlijke activiteiten? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Particulieren die samen met andere bewoners een bewonersinitatief of een samenwerkingsverband willen ontplooien kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen als u een plan hebt om de de leefbaarheid en verbondenheid tussen mensen in uw woonomgeving verbeteren. Het kan gaan om (het mogelijk maken van) nieuwe activiteiten die u samen met anderen in uw buurt of wijk onderneemt. Het kan ook gaan om nieuwe initiatieven om anderen te helpen, bijvoorbeeld bij de integratie in de samenleving. Voorbeelden vindt u op onze initiatievenkaart.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • uw gemeente geen bezwaar heeft tegen de activiteiten;
  • de activiteiten niet al zijn uitgevoerd als u de aanvraag indient;
  • u kunt laten zien hoe u de activiteiten evalueert;
  • u met de activiteiten geen winst maakt;
  • de activiteiten met regelmaat worden georganiseerd.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (hoofdstuk 2.10 Ondersteuning bewonersinitiatieven op het gebied van leefbaarheid en sociale samenhang).

Let op: U krijgt in geen subsidie:

  • voor activiteiten die grotendeels bestaan uit het houden van een dorps- of buurtfeest, optocht, braderie of barbecue of iets dergelijks;
  • voor beheer en onderhoud van onroerend goed;
  • voor individuele hulpverlening of het behartigen van een persoonlijk belang;
  • als het initiatief leidt tot ongedekte onderhoudskosten;
  • als we voor dit initiatief al eerder subsidie hebben verstrekt.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de kosten van het plan. Het subsidiebedrag ligt tussen € 10.000 en € 24.999. Voor minder kostbare plannen kunt u mogelijk bij uw gemeente terecht.

Subsidie aanvragen

Wij raden u aan eerst uw idee aan ons voor te leggen. U kunt dit vooroverleg aanvragen door de Vragenlijst voor vooroverleg subsidieregeling bewonersinitiatief (PDF 333 kB) in te vullen en te mailen naar leefbaarheid@gelderland.nl. Dan nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak. U kunt aan het gesprek geen rechten ontlenen. 

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Na het inloggen, komt u terecht bij het aanvraagformulier. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de tips voor bij uw subsidieaanvraag leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 900.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees of bekijk ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.