Ondergrond in beeld

Wilt u de bodem- en ondergrondaspecten van een gebied in beeld brengen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Gemeenten of openbaar lichaam zoals omschreven in artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het uitvoeren van bodemonderzoek of,
  • het opstellen van een rapport over bodem- en ondergrondaspecten in een gebied,
  • Onderzoekskosten naar stoffen die voorkomen op de Europese lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen en de onderzoekkosten voor de niet genormeerde stoffen.

Met een rapport bedoelen wij een visie, verkenning, oriëntatie, kaartenatlas of bodemboek. Het rapport kan bijvoorbeeld nodig zijn om het in beeld brengen en delen van bodem- en ondergrondaspecten die gebruikt worden voor een planvormingstadium van een ruimtelijke ingreep, het opstellen van een ruimtelijke visie (omgevingsvisie of omgevingsplan) of bestemmingsplanNiet subsidiabel zijn de kosten van bodemonderzoek in het kader van de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit, na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Voorwaarden

U kunt subsidieaanvragen als:

  • het eindrapport openbaar is en u het rapport deelt via internet.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 3.7 Ondergrond in beeld ten behoeve van ruimtelijke ontwikkeling.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal € 10.000 per aanvraag.

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig.Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Bodem en ondergrond'.

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.