Ondergrond in beeld

Wilt u de bodem- en ondergrondaspecten van een gebied in beeld brengen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Gemeenten of openbaar lichaam zoals omschreven in artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het opstellen van een rapport over bodem- en ondergrondaspecten in een gebied
  • het organiseren van bijeenkomsten om de inhoud van het rapport te verspreiden.

Subsidiabel zijn: kosten voor externe adviseurs en externe procesbegeleiding, onderzoekskosten en kosten voor het analyseren en verwerken van onderzoeksgegevens en bestaande informatie. Als u bijeenkomsten organiseert, is de zaalhuur en catering ook subsidiabel.

Niet subsidiabel zijn de kosten van bodemonderzoek in het kader van de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit.

Voorwaarden

U kunt subsidieaanvragen als:

  • het eindrapport openbaar is en u het rapport deelt via internet.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 3.7 Ondergrond in beeld ten behoeve van ruimtelijke ontwikkeling.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten en is per aanvraag:

  • minimaal € 2.000
  • maximaal € 25.000

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Bodem en ondergrond'.

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.