MIT Haalbaarheidsprojecten

Ondanks de maatregelen vanwege het COVID-19 virus gaat deze MIT-regeling op 7 april gewoon open.


Heeft u plannen om duurzaam te innoveren in 1 van de volgende sectoren:

  • Agri en Food;
  • Life Sciences en Health;
  • High Tech Systemen en Materialen inclusief ICT;
  • Chemie en Energie, inclusief Biobased Economy;
  • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

Dan kunt u vanaf 7 april 2020 om 9.00 uur subsidie aanvragen.

Wilt u innoveren in een andere sector? Hiervoor is een landelijk vangnet, informatie hierover vindt u op RVO.nl.

Voor wie

MKB-ondernemingen kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

De subsidie ondersteunt MKB-ers die aan het begin van een innovatieproces tegen problemen aanlopen. In deze beginfase is er vaak nog geen zicht op succes van marktintroductie of verdienmodellen. Met deze subsidie stimuleren wij bedrijven om hun ideeën om te zetten in acties door middel van het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij u naar paragraaf 6.12 MIT-Haalbaarheidsprojecten van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (PDF 40 kb).

Het Format projectplan MIT-Haalbaarheidsproject (Word 185 kB) is een verplicht format. U kunt dit format alvast downloaden en invullen. Op 7 april 2020 kunt u dit format in het aanvraagformulier uploaden bij uw aanvraag.

U kunt maar voor 1 project subsidie aanvragen. 

Maximale bijdrage

Het vaste subsidiebedrag bedraagt € 20.000. Het totale subsidieplafond is vastgesteld op € 1.560.000.

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie vanaf 7 april om 9.00 uur aanvragen. Voor een goede voorbereiding is het aanvraagformulier alvast beschikbaar via het subsidieportaal.

U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen. Vanaf 7 april kunt u de aanvraag echt indienen.

Om in te loggen in het subsidieportaal heeft u eHerkenning nodig met betrouwbaarheidsniveau EH2+. De doorlooptijd om e-herkenning aan te vragen is op dit moment ongeveer 5 weken. Vraag uw inlogmiddel dus op tijd aan als u dit nog niet heeft.

Loting

De ervaring leert dat het subsidiebudget op de eerste dag wordt overschreden. Door middel van loting bepalen we daarom de volgorde van binnenkomst van alle complete aanvragen. Het is dus niet nodig om op 7 april direct om 09.00 uur uw aanvraag in te dienen. Alle projecten die op deze dag tussen 09.00 en 24.00 uur worden ingediend, maken evenveel kans.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.