Middelgrote en grote musea en historische organisaties

Wilt u de maatschappelijke rol van een middelgroot of groot musea versterken? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Middelgrote en grote musea en historische organisaties kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt als middelgroot en groot museum of historische organisatie subsidie aanvragen voor activiteiten die vernieuwend zijn voor uw organisatie op 1 of meer van de volgende aspecten: 

  • het versterken van de inhoudelijke kwaliteit door vaste presentaties, tijdelijke tentoonstellingen of educatieve activiteiten.
  • het vergroten van het publieksbereik door maatregelen op het gebied van toegankelijkheid, bedrijfsvoering, automatisering, vrijwilligers- of sponsorbeleid.
  • het versterken van het netwerk door samenwerkingsprojecten aan te gaan met andere erfgoedinstellingen in de gemeente of in de regio of door samen te werken met andere instellingen die werkzaam zijn binnen de vrijetijd- of welzijnssector.

U kunt als (middel-)groot museum ook subsidie aanvragen voor het organiseren van grote spraakmakende tentoonstellingen in Gelderland.

Daarnaast kunt u, als middelgroot of groot museum en als historische organisatie, subsidie aanvragen voor activiteiten die zijn gericht op de Gelderse identiteit en die de Gelderse geschiedenis beleefbaar maken.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • uw museum of historische organisatie geregistreerd staat in het Museumregister en/of lid is van de coöperatie Erfgoed Nederland.
  • u in uw aanvraag aangeeft hoe u de PR, marketing en communicatie voor uw activiteiten organiseert.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 7.9 Middelgrote en grote musea en historische organisaties).

Maximale bijdrage

Voor vernieuwende activiteiten die voldoen aan de hiervoor genoemde aspecten bedraagt de subsidie ten hoogste 75% van de kosten met een maximum van € 100.000.

Voor de organisatie van grote, spraakmakende tentoonstellingen bedraagt de subsidie ten hoogste 25% van de kosten met een maximum van € 100.000.

Voor activiteiten die zich richten op het versterken van de Gelderse identiteit en het beleefbaar maken van de Gelderse geschiedenis (geen festivals) bedraagt de subsidie ten hoogste 75% van de kosten met een maximum van € 100.000.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het juiste aanvraagformulier.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 30 september 2020 tot 16.30 uur (wij kunnen u dan nog ondersteuning bieden bij het indienen).

In de checklist verplichte bijlagen (PDF 167 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Uw aanvraag wordt, zodra deze volledig is, in volgorde van binnenkomst behandeld. Deze rangorde bepaalt of u ook daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komt zodra uw aanvraag een positief oordeel heeft gekregen. Voor deze subsidie is € 600.000 beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is besteed. Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u de gelegenheid om deze aan te vullen. Doe dit zo snel mogelijk, want ook de 'wachttijd' telt mee voor het moment waarop uw aanvraag als volledig wordt gezien.

Wanneer, door de verlening van subsidie voor meerdere aanvragen die op dezelfde dag zijn ingediend het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de volgorde van de aanvragen voor subsidieverlening bepaald door loting. Uiteraard mits de aanvragen voldoen aan alle eisen.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Musea kunnen bij Erfgoed Gelderland informatie en ondersteuning krijgen voor het voorbereiden en uitvoeren van hun plannen.

Stel overige vragen via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.