Logistiek en goederenvervoer

Let op! Het subsidieplafond voor deze regeling is bijna bereikt door alle aanvragen die wij nu beoordelen. De kans bestaat dat wij uw aanvraag niet meer in behandeling kunnen nemen omdat het subsidieplafond tussentijds is bereikt.


Wilt u:

  • een haalbaarheids- of onderzoekstudie voor multimodaal of efficiënt en schoon goederenvervoer (laten) uitvoeren?
  • investeren in overslagvoorzieningen voor multimodaal goederenvervoer?
  • een (praktijk)proef (laten) doen voor multimodaal of efficiënt en schoon goederenvervoer?

Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Iedereen kan subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor haalbaarheids- en onderzoekstudies naar multimodaal of efficiënt en schoon goederenvervoer, voor projecten om te investeren in overslagvoorzieningen voor multimodaal goederenvervoer en voor (praktijk)proeven voor multimodaal of efficiënt en schoon goederenvervoer. Bij multimodaal goederenvervoer worden goederen met meerdere vervoermiddelen vervoerd.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • de activiteiten plaatsvinden in de provincie Gelderland, of het begin- of eindpunt van de goederenvervoerstroom in Gelderland ligt;
  • De activiteiten passen in bouwsteen 4 van de Visie op een bereikbaar Gelderland;
  • een (praktijk)proef bijdraagt aan of een besparing oplevert voor de Gelderse logistieke sector;

De volledige tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 5.9 Logistiek en Goederenvervoer).

Maximale bijdrage

De subsidie voor haalbaarheids- en onderzoeksstudies bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 100.000.

De subsidie voor investeringsprojecten bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 1.000.000.

De subsidie voor (praktijk)proeven bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 5.000. Het maximum is afhankelijk van doel en uitvoerders.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Logistiek en goederenvervoer'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2022.

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag (PDF 154 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

De volgende hulpmiddelen kunnen u bij de voorbereiding helpen: 

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een bedrag beschikbaar van € 500.000. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.