LEADER Achterhoek Samenwerkingsactiviteiten

Wilt u een bijdrage leveren aan het oplossen van regio-overschrijdende vraagstukken in de Achterhoek? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

  • De penvoerder van de LAG
  • Rechtspersonen
  • Samenwerkingsverbanden

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor de voorbereiding of uitvoering van samenwerkingsprojecten rondom krimp en vergrijzing en stad-land relaties.

U kunt subsidie krijgen voor:

  • De voorbereiding van samenwerkingsactiviteiten, gericht op het opstellen van een samenwerkingsproject en het zoeken van geschikte partners en gebieden daarvoor, of
  • De uitvoering van samenwerkingsactiviteiten.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:  

  • uw project past binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER-Achterhoek.
  • u contact heeft opgenomen met de LEADER-coördinator (zie ook het stappenplan voor LEADER op de website van Leader Achterhoek).
  • u een cofinancieringsverklaring van de gemeente heeft.
  • de subsidiabele projectkosten hoger zijn dan € 10.000.
  • u nog geen verplichtingen, zoals het verstrekken van een opdracht, bent aangegaan voordat u de subsidie aanvraagt.

De volledige tekst van de regeling met de voorwaarden kunt u hier lezen.

Maximale bijdrage

Voor de jaren 2020 en 2021 is een totaalbedrag van € 545.000 beschikbaar, waarvan € 155.000 voor de voorbereiding van samenwerkingsprojecten en € 390.000 voor de uitvoering van samenwerkingsprojecten. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag bereikt is.

De subsidie voor de voorbereiding van een samenwerkingsproject bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten. Voor de uitvoering van een samenwerkingsproject is de subsidie 60% van de subsidiabele kosten.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via Mijn RvO. Hiervoor heeft u eHerkenning 2+ nodig, dus vraag dit zo nodig op tijd aan.

De volgende hulpmiddelen kunnen u bij de voorbereiding van uw aanvraag helpen:

Behandeling van uw aanvraag

Provincie Gelderland beoordeelt samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of uw aanvraag voldoet aan de subsidietechnische eisen. De Lokale Actiegroep (LAG) of Gedeputeerde Staten beoordeelt de aanvragen inhoudelijk aan de hand van de selectiecriteria. Een project moet minstens 23 punten halen om subsidie te kunnen krijgen.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Meer informatie over LEADER vindt u ook op de de website van LEADER Achterhoek.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.