LEADER Achterhoek Samenwerkingsactiviteiten

Wilt u een bijdrage leveren aan het oplossen van regio-overschrijdende vraagstukken in de Achterhoek? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor projecten waarbij de Locale actiegroep LEADER Achterhoek samenwerkt met andere LEADER-gebieden aan vraagstukken rondom krimp en vergrijzing en stad-land relaties.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij u naar het openstellingsbesluit LEADER-Achterhoek - Samenwerkingsprojecten POP3 december 2017. Daarnaast is er op 15 januari 2020 een aanvulling gepubliceerd met betrekking tot de verlenging van de openstelling: Verlengen openstelling LEADER samenwerkingsprojecten.

Let op: u kunt alleen subsidie aanvragen als uw project past binnen de Locale Ontwikkelingsstrategie LEADER-Achterhoek (PDF 2,4 MB)

Als u een aanvraag wilt indienen, neem dan eerst contact op met de LEADER-coördinator (zie ook het stappenplan voor LEADER op de website van Leader Achterhoek.

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via Mijn RvO. Voor het indienen van een aanvraag moet u beschikken over E-herkenning. Vraag deze op tijd aan!

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.