Landschap en biodiversiteit

Wilt u bijdragen aan een gevarieerder en aantrekkelijker landschap waar meer te beleven valt? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Gemeenten, bos- en landgoedeigenaren, stichtingen die gericht zijn op educatieve natuur- en landschapsvoorlichting kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • de aanleg, het herstel of het uitvoeren van achterstallig onderhoud van landschapselementen die buiten het Gelders Natuurnetwerk (GNN) vallen en die wel in deze regeling zijn opgenomen,
  • maatregelen om het leefgebied van niet prioritaire soorten te verbeteren, buiten het GNN,
  • maatregelen om de beleving van het landschap te vergroten, zoals kleinschalige recreatieve voorzieningen, onverharde paden en eenvoudige houten loopbruggetjes,
  • maatregelen om de betrokkenheid van burgers bij het landschap te vergroten, zoals educatie en voorlichting aan vrijwilligers en jongeren,
  • investeringen in het behoud van kleine vanaf de openbare weg zichtbare cultuurhistorische objecten.

Gemeenten kunnen ook subsidie aanvragen voor:

  • het opstellen van een biodiversiteitsplan.

Voorwaarden

Per subsidiemogelijkheid binnen deze regeling gelden afzonderlijke voorwaarden. Deze kunt u vinden in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 4.2 Landschap en biodiversiteit).

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Landschap en Biodiversiteit'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 2,8 miljoen beschikbaar. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.