Kleine artistieke producties en festivals

Het subsidieplafond voor deze regeling is bereikt. U kunt geen aanvragen meer indienen.


Wilt u in Gelderland een productie of festival organiseren op het gebied van muziek, theater, beeldende kunst en vormgeving, mode, film, nieuwe media en literaire cultuur? Of organiseert u een (erfgoed)festival? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor initiatieven, organisatoren en producenten van artistieke producties en festivals die in Gelderland plaatsvinden.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor het maken van een artistieke productie op het gebied van muziek, theater, dans, film, nieuwe media of literaire cultuur;

 • het maken van een artistieke productie op het gebied van beeldende kunst, mode of vormgeving;
 • het organiseren van een cultuurfestival of erfgoedfestival in Gelderland.

Voorwaarden

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet uw productie of festival voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • De activiteiten vinden plaats in Gelderland;
 • Uw productie of festival start uiterlijk in 2022;
 • Uw culturele productie of festival is éénmalig;
 • De artistieke doelstellingen en wijze van uitvoering van uw productie of festival zijn al bekend als u de aanvraag indient;
 • Uw aanvraag is volledig en voorzien van een  goed uitgewerkt projectplan waarin de artistieke doelstellingen, de wijze van uitvoering en begroting duidelijk staan beschreven;
 • Voor de begroting moet u gebruikmaken van het begrotingsformat.

U dient te voldoen aan de COVID-19 richtlijnen die gelden op het moment van uitvoering. We realiseren ons dat de COVID-19-situatie voor aanvragers onzekerheid met zich meebrengt en dat het lastig is om deze risico’s vooraf in te schatten, omdat nu niet helder is welke maatregelen van kracht zijn op het moment van realisatie van uw productie/festival. Toch vragen wij u om hierop te anticiperen en te zoeken naar (andere, creatieve) uitvoeringsmogelijkheden.

Voldoet uw aanvraag vervolgens ook aan de minimale aanvraagvereisten dan gaan wij uw festival of productie beoordelen en een score geven voor de volgende criteria:

 • De artistieke kwaliteit. U kunt maximaal 40 punten scoren voor creativiteit, originaliteit en vakmanschap (de minimale eis is 20 punten).
 • Het regionale belang. U kunt maximaal 20 punten scoren voor voorbeeldfunctie voor en zichtbaarheid in een regio en aanwezigheid van groeipotentie naar provinciaal belang (de minimale eis is 10 punten).
 • De toegankelijkheid voor publieksdoelgroepen. U kunt maximaal 20 punten scoren voor doelgroep en wijze waarop deze wordt bereikt (de minimale eis is 10 punten).
 • Het cultureel ondernemerschap. U kunt maximaal 20 punten scoren voor organisatievermogen en optimale inzet van middelen (de minimale eis is 10 punten). De wijze waarop u de 3 Codes (Faire Practice – Good Governance – Diversiteit& Inclusie) toepast, wordt hier meegewogen.

Om een positieve beoordeling te krijgen moet uw aanvraag voor elk criterium de minimale score behalen en moet de score van alle criteria samen minimaal 60 punten zijn.

Wij verlenen niet voor alle festivals of producties subsidie. Om subsidie te krijgen moet er aantoonbaar sprake zijn van een versterking van het culturele klimaat, door vernieuwing en doorontwikkeling in artistieke zin, toegankelijkheid voor verschillende doelgroepen publiek en/of op het vlak van cultureel ondernemerschap. Producties en festivals die in dezelfde vorm al zijn uitgevoerd en die behoren tot een standaard repertoire of programma voldoen hier niet aan.

Als voorbeeld: de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion kan van hele hoge kwaliteit zijn, maar deze past alleen in de regeling indien de uitvoering op de een of andere manier getuigt van een doorontwikkeling of vernieuwing op artistieke kwaliteit, toegankelijkheid of cultureel ondernemerschap.

De volledige tekst van de regeling, de criteria en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 7.12 kleine artistieke producties en festivals).

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt (maximaal) 50% van de kosten en is minimaal € 7.500 euro en maximaal € 15.000.

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u ketenmachtiging regelen Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Kleine artistieke producties en festivals. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2021. 

Als hulpmiddel hebben wij de checklist verplichte bijlagen (PDF 176 kB) opgesteld waarin u kunt lezen welke bijlagen u moet meesturen. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Daarnaast kunnen de volgende hulpmiddelen u bij de voorbereiding helpen :

Behandeling aanvraag

Uw aanvraag wordt, zodra deze volledig is, in volgorde van binnenkomst behandeld. Deze rangorde bepaalt of u ook daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komt zodra uw aanvraag een positief oordeel heeft gekregen. Voor deze subsidieregeling geldt namelijk een maximaal bedrag waarvoor wij subsidies verstrekken. De hoogte bedraagt € 300.000. U kunt subsidie aanvragen totdat dit plafondbedrag is bereikt.

Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

 Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.