Invasieve exoten

Wilt u maatregelen treffen tegen plant- en diersoorten die van nature niet thuishoren in de provincie Gelderland (de 'invasieve exoten')? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het gedurende 3 jaren treffen van maatregelen tegen plant- en diersoorten die van nature niet thuishoren in de provincie Gelderland. Deze soorten zijn: Aziatische duizendknopen, reuzenbalsemien, reuzenberenklauw, Canadese guldenroede, late guldenroede en zonnebaars. De maatregelen kunnen bestaan uit het verwijderen en verwijderd houden of beheersen van deze soorten
  • het opstellen van een gebiedsplan met maatregelen tegen deze plant- en diersoorten.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 4.17 Aanpak invasieve exoten.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Aanpak invasieve exoten’.

Ook is als hulpmiddel de checklist verplichte bijlagen (PDF 96Kb) beschikbaar waarin u een overzicht kunt vinden van alle benodigde bijlagen voor het aanvragen van deze subsidie. 

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.  

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.