POP3 Innovatieve Concepten

Deze subsidieregeling is gesloten. U kunt geen subsidie meer aanvragen. 

We verwachten deze regeling vanaf mei 2022 weer open te kunnen stellen. 


Heeft u ideeën of een goed initiatief om de agrarische sector te versterken? En wilt u dit samen met andere partijen ontwikkelen of klaarmaken voor de praktijk? Dan kunt u vanaf mei 2022 weer subsidie aanvragen.

Uitgeschreven tekst

Voor wie

Bij innovatieve concepten denken we aan creatieve ideeën die bijdragen aan de overgang naar een meer duurzame landbouw met een goed verdienmodel voor de agrarische ondernemers. Ideeën die kunnen leiden tot een andere aanpak of ander gedrag in een land- of tuinbouw sector, voedselketen of een plattelandsregio. Ideeën die een positieve impact hebben op biodiversiteit, bodem, kringlooplandbouw en/of klimaat maken dit jaar extra veel kans. Daarnaast vragen we speciale aandacht voor de thema’s biologische landbouw en agroforestry.

Met deze subsidie willen we ideeën ondersteunen die boven het individuele bedrijfsbelang uitstijgen en gericht zijn op het structureel verbeteren van de duurzaamheid van een keten, sector of regio. U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het oprichten van een projectmatige samenwerkingsverband en het samen formuleren van een projectplan gericht op een innovatie;
  • het uitvoeren van een innovatieproject, waarbij sprake is van een niet-productieve investering.

Hier vindt u verschillende filmpjes met tips voor uw aanvraag.

Voorwaarden voor 2021

U kunt subsidie aanvragen als:

  • u een samenwerkingsverband of een initiatiefnemer van een samenwerkingsverband in oprichting bent;
  • het samenwerkingsverband bestaat uit ten minste 2 partijen die van waarde zijn voor het waarmaken van de doelen van het project, en minimaal 1 landbouwer of organisatie die de samenwerking vertegenwoordigt;
  • u nog geen verplichtingen, zoals het verstrekken van een opdracht, bent aangegaan voordat u de subsidie aanvraagt (met uitzondering van voorbereidingskosten voor een fysieke investering).

De volledige tekst van de regeling met de voorwaarden kunt u lezen op de website overheid.nl.

Maximale bijdrage in 2021

In totaal is € 1.875.000 beschikbaar. Per aanvraag is de hoogte van de subsidie minimaal € 60.000 en maximaal € 160.000. 

Subsidie aanvragen

Deze subsidieregeling is gesloten. U kunt geen aanvraag voor subsidie meer indienen.

Behandeling van uw aanvraag

De regeling is opengesteld van 3 mei 9.00 uur tot 14 juni 2021 17.00. Op het moment van sluiten van de regeling moet alle inhoudelijke informatie die bij een aanvraag hoort (dus ook alle verplichte bijlagen en een duidelijke toelichting op de begroting) zijn ingediend. We houden ons precies aan deze sluitingsdatum.

Het beoordelen van uw subsidieaanvraag gebeurt via een tendersysteem. Dat betekent dat een adviescommissie de aanvragen beoordeeld. Met hulp van de  selectiecriteria geeft deze adviescommissie punten voor elk criterium. De projecten met de meeste punten komen als eerste in aanmerking voor subsidie. Een project moet minstens 24 punten halen om subsidie te kunnen krijgen. Als het subsidieplafond is bereikt, kan het voorkomen dat er niet voor alle ingediende projecten subsidie is.   

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.