Hoofdfietsnet

Wilt u als gemeente een fietsroute aanleggen of verbeteren? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor de aanleg of verbetering van een fietsroute als de fietsroute valt binnen het Definitiekader voor het Hoofdfietsnet Gelderland (PDF 2,8 MB). Er is een interactieve digitale kaart van het Hoofdfietsnet.

Voorwaarden 

U kunt subsidie aanvragen als:

  • de fietsroute is gericht op directheid, veiligheid of comfort en aantrekkelijkheid;
  • de aanleg of verbetering voldoet aan de CROW-eisen uit de Ontwerpwijzer fietsverkeer 2016;
  • de regio heeft ingestemd met de fietsroute.

Directheid

De fietsroute is gericht op directheid als er een fietsbrug of tunnel komt, waardoor de fietsroute korter wordt.

Veiligheid

De fietsroute voldoet aan het criterium veiligheid als een nieuw vrijliggend fietspad wordt aangelegd, of als een fietsstrook wordt vervangen door een vrijliggend fietspad.

Comfort en aantrekkelijkheid

Onder comfort en aantrekkelijkheid vallen het vervlakken of verbreden van een bestaand fietspad, de aanleg van een fietsstraat en de aanleg van een fietsstrook.

De volledige tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 5.13 Hoofdfietsnet). Daarnaast is de Toelichting subsidieregeling Hoofdfietsnet Gelderland 2019 (PDF 95 kB) beschikbaar.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 500.000. De hoogte is afhankelijk van de lengte, het aantal fietsers en het type maatregel.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Hoofdfietsnet'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen. 

U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2022.

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag Hoofdfietsnet (PDF 134 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.  

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 5.000.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2022, of totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de pagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

 Lees ook: 

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.