Herstructurering en samenwerking bedrijfsomgeving

Wilt u uw bedrijfsomgeving verbeteren? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • herstructureren van een bedrijventerrein (alleen gemeenten kunnen deze subsidie aanvragen), namelijk voor:
    • het opstellen van een herstructureringsplan voor een bedrijventerrein
    • de uitvoering van maatregelen op het bedrijventerrein die in bovenstaand herstructureringsplan staan
  • samenwerking fysieke bedrijfsomgeving, namelijk voor het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek naar de oprichting van een rechtspersoon die het beheer van een bedrijventerrein als doel heeft.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 6.22 Herstructureren van een bedrijventerrein en 6.24 Samenwerking fysieke bedrijfsomgeving.

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Bedrijfsomgeving (Economie)’. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.