Groene schoolpleinen

Werkt u op een school in het basis- of in het voortgezet onderwijs en wilt u van uw schoolplein een groen schoolplein maken? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Scholen kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor het ontwerp en de aanleg van een groen schoolplein. Denk hierbij aan het verwijderen van bestrating en aanplanten van bomen en struiken.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • het groene schoolplein natuurlijke elementen en beplanting bevat en een deel van de bestrating wordt vervangen door een waterdoorlatende ondergrond;
  • het groene schoolplein samen met leerlingen en docenten is ontworpen;
  • het schoolplein de mogelijkheid biedt om buitenlessen te geven;
  • de grondeigenaar toestemming geeft voor de aanleg van het groene schoolplein.

De volledige tekst van de subsidieregeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 4.15 Groene schoolpleinen en in de toelichting hierop (PDF 26 kB).

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 17.500.

De subsidie voor het ontwerp bedraagt maximaal 10% van de subsidiabele kosten van het project.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'groene schoolpleinen'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2021.

In deze checklist indienen en verplichte bijlagen subsidieaanvraag (PDF 97 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 5.100.000 beschikbaar, tot en met 31 december 2021. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook: 

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.