Groene schoolpleinen

Deze subsidieregeling loopt nog tot 31 december 2021, daarna eindigt de regeling. Het geld is nog niet helemaal op. Er is nog budget om ruim 20 schoolpleinen groener te maken.


Werkt u op een school in het basis- of in het voortgezet onderwijs en wilt u van uw schoolplein een groen schoolplein maken? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Scholen kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor het ontwerp en de aanleg van een groen schoolplein. Denk hierbij aan het verwijderen van bestrating en aanplanten van bomen en struiken.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • het groene schoolplein natuurlijke elementen en beplanting bevat en een deel van de bestrating wordt vervangen door een waterdoorlatende ondergrond;
  • het groene schoolplein samen met leerlingen en docenten is ontworpen;
  • het schoolplein de mogelijkheid biedt om buitenlessen te geven;
  • de grondeigenaar toestemming geeft voor de aanleg van het groene schoolplein.

De volledige tekst van de subsidieregeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 4.15 Groene schoolpleinen en in de toelichting hierop (PDF 26 kB).

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 17.500.

De subsidie voor het ontwerp bedraagt maximaal 10% van de subsidiabele kosten van het project.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'groene schoolpleinen'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2021.

In deze checklist indienen en verplichte bijlagen subsidieaanvraag (PDF 97 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 5.100.000 beschikbaar, tot en met 31 december 2021. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook: 

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.