Groene schoolpleinen

Werkt u op een basisschool of in het voortgezet onderwijs en wilt u aan de slag om van uw schoolplein een groen schoolplein te maken? Uw school kan hiervoor bij de provincie Gelderland subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het realiseren van een groen schoolplein. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van bestrating en aanplanten van bomen en struiken. 

De subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal €17.500.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 4.15 Groene schoolpleinen en naar de toelichting hierop (PDF 26 kB).

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘groene schoolpleinen’.

In de Checklist indienen en verplichte bijlagen subsidieaanvraag (PDF 97 kB) kunt u lezen welke informatie als bijlage bij uw aanvraag meegestuurd dient te worden.

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit subsidieplafond bereikt is. 

Relevante informatie en tips

Lees ook: 

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.