Gemeentelijk toezicht op energiebesparing 2020

Houdt u als gemeente toezicht op de wettelijke verplichting van bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Gemeenten kunnen deze subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen om toezicht te houden op de naleving van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarin staan de bedrijven vermeld die een verplichting hebben om energiebesparing te realiseren.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als u:

  • bij het houden van toezicht en handhaving de Gelderse aanpak volgt;
  • een overeenkomst heeft met de Omgevingsdienst over het houden van toezicht;
  • een plan heeft waarin u het totaal aantal energieverbruikers in uw gemeente vermeldt en waarin u beschrijft hoe u in de jaren 2018, 2019 en 2020 bij ten minste 20% van de energieverbruikers toezicht uitoefent of heeft uitgeoefend.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 3.18 Ondersteuning van gemeenten ten behoeve van toezicht op energiebesparing 2020).

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt € 400 per energieverbruiker waar u in 2020 toezicht op uitoefent.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Ondersteuning gemeenten voor toezicht energiebesparing'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsdieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2020. 

Voeg bij hij het indienen van uw aanvraag een plan van aanpak toe waarin u beschrijft bij hoeveel bedrijven/instellingen er gedurende 2020 toezicht wordt uitgeoefend. Geef daarnaast aan bij hoeveel bedrijven/instellingen er in 2018 en 2019 controles zijn uitgevoerd. In totaal moet er over de periode 2018 tot en met 2020 bij ten minste 20% van energieverbruikers toezicht te zijn uitgeoefend.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is € 800.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is besteed. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.