Gelderse Gebiedsagenda's

Wilt u met een initiatief een bijdrage leveren aan de Gelderse Gebiedsagenda's? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Bedrijven, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen die projecten uitvoeren binnen 1 van de volgende Gelderse gebieden:

  • Achterhoek
  • Veluwe
  • Arnhem/Nijmegen
  • Foodvalley
  • Fruitdelta
  • Cleantech Regio Stedendriehoek
  • Regio Zwolle
  • De Gelderse Corridor

kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

Voor elke gebiedsagenda bepalen de samenwerkende partijen eerst de gezamenlijke visie, doelen, en projecten. Elke agenda heeft eigen kenmerken en accenten, omdat elke agenda anders is en andere samenwerkende partijen heeft. We ondersteunen als provincie vooral projecten die het unieke van een gebied versterken. Als u een dergelijk project heeft, kunt u subsidie aanvragen.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen als:

  • Alle partners in een gebiedsagenda uw project ondersteunen.
  • Uw project wordt opgenomen op de initiatievenlijst die Gedeputeerde Staten vaststelt.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (hoofdstuk 2.9 Gelderse Gebiedsagenda's).

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Gelderse Gebiedsagenda’s'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.