Faunavoorzieningen

Bij een faunavoorziening kunnen dieren veiliger wegen oversteken. Wilt u een faunavoorziening aanleggen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 4.3 Faunavoorzieningen.

Let op:  de faunavoorziening moet gericht zijn op diersoorten die zijn aangewezen in de Beleidsnota actieve soortenbescherming, bijlage 3 (PDF 2 MB)

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Faunavoorzieningen’.

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Relevante informatie en tips

Lees of bekijk ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.