Erfgoed, functioneel gebruik

Het is op dit moment niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor restauratie van monumenten (eventueel in combinatie met maatregelen voor de verbetering van de toegankelijkheid en verduurzaming). Er vindt nu overleg plaats over hoe we het erfgoed in onze provincie het beste kunnen ondersteunen. Zodra daarover meer bekend is, informeren wij u hierover op de website.


Het is wel mogelijk om subsidie aan te vragen voor onderzoek naar functioneel gebruik van erfgoed.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.