Erfgoed, functioneel gebruik

Wilt u monumentaal erfgoed in Gelderland restaureren, een nieuwe bestemming geven of verduurzamen? Dan kunt u vanaf 4 augustus 2020 subsidie aanvragen. Een afspraak voor een verkennend gesprek is nu al mogelijk.

Voor wie

Eigenaren van Gelderse rijks- en gemeentelijke monumenten kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

Wij stellen op dinsdag 4 augustus 2020 de gewijzigde subsidieregeling voor Functioneel gebruik erfgoed open. De subsidie is bedoeld voor restauratie, herbestemming en verduurzaming van monumentaal erfgoed. Onderzoek en procesbegeleiding kan hier ook onderdeel van uit maken. De subsidie geldt alleen voor Gelderse rijks- en gemeentelijke monumenten, voor zowel gebouwen als groen erfgoed. Monumenten met een oorspronkelijke functie als woonhuis vallen buiten deze regeling.

Voorwaarden

In april 2020 hebben Gedeputeerde Staten een nieuwe aanpak voor monumentaal Gelders erfgoed vastgesteld. In deze aanpak is de opgave per monument of gebied het uitgangspunt. Om deze opgave goed in beeld te hebben, bepalen we altijd eerst in een verkennend gesprek met u wat er nodig is voor uw project. Dit kan bijvoorbeeld procesondersteuning zijn, specialistische expertise, financiering of iets anders. Als er een duidelijke financieringsvraag aan de orde is, volgt op een later moment een intakegesprek. Hierbij zijn meerdere uitkomsten mogelijk. Naast subsidie kan dit bijvoorbeeld een laagrente lening zijn, maar ook een combinatie van meerdere financieringsvormen.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 7.4 Functioneel gebruik erfgoed).

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal 50% met een maximum van € 250.000 of € 500.000. Dit is afhankelijk van het type project. Als het gaat om relatief eenvoudige projecten waarbij snel duidelijk is dat de kosten niet terugverdiend kunnen worden, dan is de aanvraagprocedure korter en het maximale subsidiebedrag lager (maximaal € 250.000). Wanneer het gaat om complexe projecten, zoals herbestemming, dan is de aanvraagprocedure langer en het maximale subsidiebedrag hoger (maximaal € 500.000). Voor onderzoek en procesbegeleiding geldt een maximale bijdrage van € 50.000.

Voor deze subsidieregeling is in 2020 een totaalbedrag van € 3 miljoen beschikbaar. 

Verkennend gesprek aanvragen

U kunt nu al een verkennend gesprek aanvragen door uw gegevens in te vullen en dit formulier te mailen. Door de enorme vraag naar verkennende gesprekken en de vakantieperiode kan het langer duren voordat de afspraak voor een verkennend gesprek wordt ingepland. Vanwege de COVID-19 maatregelen voeren we de verkennende gesprekken zoveel mogelijk digitaal.

U vraagt uw subsidie t.z.t. aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig.

Behandeling subsidieaanvraag

Een officiële subsidieaanvraag nemen we pas in behandeling nadat er een aantal verplichte stappen is gevolgd. Her verkennende gesprek is hiervan de eerste stap. U dient uw subsidieaanvraag pas in wanneer uw project uitvoeringsgereed is. Dit betekent dat uw project binnen 3 maanden kan starten. De behandeling van de aanvragen gaat op volgorde van binnenkomst. Wij verwachten dat de regeling in 2021 doorloopt en dat er voor 2021 opnieuw geld beschikbaar komt.

Extra informatie en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.