Erfgoed, functioneel gebruik

Wilt u monumentaal erfgoed in Gelderland restaureren, een nieuwe bestemming geven of verduurzamen? Provincie Gelderland helpt eigenaren van monumenten hierbij met advies en inhoudelijk ondersteuning, met het koppelen van aanvragers aan kennispartners, met het aanbieden van leningen en, daar waar het écht nodig is, met subsidies.

Voor wie

Eigenaren van Gelderse rijks- en gemeentelijke monumenten.
Let op: monumenten met een oorspronkelijke functie als woonhuis vallen buiten onze aanpak.
Voor woonhuizen kunt u contact opnemen met uw gemeente of de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed.

Waarvoor

In april 2020 hebben Gedeputeerde Staten de nieuwe aanpak voor monumentaal Gelders erfgoed vastgesteld.

Wij ondersteunen eigenaren van Rijks -of gemeentelijke monumenten in Gelderland die een vraag of initiatief hebben om het monument te restaureren, verduurzamen of herbestemmen. Het kan hierbij gaan om zowel gebouwen als groen erfgoed. Wij ondersteunen op verschillende manieren, afhankelijk van de vraag. Wij leveren bijvoorbeeld expertise wanneer u uw monument wilt verduurzamen of kunnen meehelpen om uw plan te optimaliseren. Ook hebben we mogelijkheden om te ondersteunen bij het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken of procesbegeleiding. Financiering voor de uitvoering van uw project zien wij als sluitstuk van het proces. Daarbij kijken we in eerste instantie naar mogelijkheden om het project met een lening te ondersteunen. Subsidie is bedoeld voor een eventueel financieel tekort op uw project.

Adviesvraag

Heeft u een vraag over bijvoorbeeld onze ondersteuningsmogelijkheden? Wilt u een kort inhoudelijk advies of wilt u weten hoe u een initiatief voor restauratie, herbestemming of verduurzaming verder kunt brengen? Stuur uw vraag naar provincieloket@gelderland.nl of bel (026) 359 99 99. U kunt ook gebruik maken van het vragenformulier. Wij helpen u graag verder en zorgen ervoor dat uw vraag bij de juiste expert terechtkomt.

Subsidie aanvragen? Eerst een gesprek

Wanneer uw project beschreven is in een projectplan, u beschikt over een bouwkundig inspectierapport, een kostenraming en een dekkingsplan dan gaan we graag met u in gesprek over de kansen en (subsidie)mogelijkheden. Zonder deze documenten is een gesprek weinig zinvol. U kunt zich aanmelden voor een verkennend gesprek door dit formulier in te vullen.

Uitvoeren van onderzoek

Wilt u onderzoek laten uitvoeren naar bijvoorbeeld de haalbaarheid van een herbestemming of naar de monumentale waarden, dan kunt u via dit formulier een gesprek aanvragen.

Extra informatie en tips

  • In deze lijst met met veelgestelde vragen en antwoorden (PDF 210 kB) vindt u veel extra informatie
  • In deze checklist bijlagen (PDF 304 kB)  ziet u welke informatie we van u verwachten als u een subsidieaanvraag indient.
  • Wij wijzen u alvast op de Wet Natuurbescherming. Hier krijgt u bijna altijd mee te maken wanneer u plannen heeft om uw monument te restaureren, herbestemmen of verduurzamen. Wij raden aan om vroegtijdig een quickscan flora en fauna te laten uitvoeren.
  • Op de website van het Nationaal restauratiefonds staan meerdere cofinancieringsfondsen voor erfgoedeigenaren beschreven. Wellicht kunnen zij iets voor u betekenen.
  • Wij raden aan om vroegtijdig contact op te nemen met de gemeente over u initiatief.
  • De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden van de regeling Functioneel gebruik erfgoed, paragraaf 7.4 vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.