Erfgoed, functioneel gebruik

Wilt u monumentaal erfgoed in Gelderland restaureren, een nieuwe bestemming geven of verduurzamen? Provincie Gelderland heeft een nieuwe aanpak voor monumentaal Gelders Erfgoed. We helpen eigenaren met advies en inhoudelijk ondersteuning, met het koppelen van aanvragers aan kennispartners, met het aanbieden van leningen en, daar waar het écht nodig is, met subsidies. In een verkennend gesprek met u bespreken we graag de mogelijkheden.

Voor wie

Eigenaren van Gelderse rijks- en gemeentelijke monumenten.
Let op: monumenten met een oorspronkelijke functie als woonhuis vallen buiten onze aanpak.

Waarvoor

In april 2020 hebben Gedeputeerde Staten de nieuwe aanpak voor monumentaal Gelders erfgoed vastgesteld. In deze aanpak is de opgave per monument of gebied het uitgangspunt. Om deze opgave goed in beeld te hebben, bepalen we altijd eerst in een verkennend gesprek met u wat er nodig is voor uw project. Dit kan bijvoorbeeld procesondersteuning zijn, specialistische expertise, financiering of iets anders.

Wij ondersteunen eigenaren van Gelderse Rijk -of gemeentelijke monumenten die een vraag of initiatief hebben om het monument te restaureren, verduurzamen of herbestemmen. Het kan hierbij gaan om zowel gebouwen als groen erfgoed. Wij ondersteunen op verschillende manieren, afhankelijk van de vraag. Wij leveren bijvoorbeeld expertise wanneer u uw monument wilt verduurzamen of kunnen meehelpen om uw plan te optimaliseren. Ook hebben we mogelijkheden om te ondersteunen bij het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken of procesbegeleiding. Financiering voor de uitvoering van uw project zien wij als sluitstuk van het proces. Daarbij kijken we in eerste instantie naar mogelijkheden om het project met een lening te ondersteunen.

Verkennend gesprek aanvragen

U kunt een verkennend gesprek aanvragen door uw gegevens in te vullen en dit formulier te mailen. Door de enorme vraag naar verkennende gesprekken en de vakantieperiode kan het langer duren voordat de afspraak voor een verkennend gesprek wordt ingepland. Vanwege de COVID-19 maatregelen voeren we de verkennende gesprekken zoveel mogelijk digitaal.

Extra informatie en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.