Erfgoed, functioneel gebruik

Er is op dit moment geen subsidie beschikbaar voor deze regeling.


Op dit moment is het niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor restauratie van monumenten (eventueel gecombineerd met maatregelen voor de verbetering van de toegankelijkheid en verduurzaming) en het verrichten van onderzoek daarnaar. Ook worden voorlopig geen vooroverleggen ingepland. Er vindt momenteel discussie plaats over hoe we het erfgoed in onze provincie het beste kunnen ondersteunen. Zodra daarover meer bekend is zullen we u hierover informeren op onze website.