Energieloketten 2020

Wilt u in 2020 als gemeente de bestaande energieloketten verder professionaliseren? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor het professionaliseren van bestaande energieloketten en het vergroten van de bekendheid, zichtbaarheid en bereikbaarheid.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen als het energieloket:

  • in heel 2020 operationeel is;
  • fysiek, digitaal en telefonisch bereikbaar is;
  • gebruik maakt van een klantvolgsysteem en een monitoringssysteem;
  • doelgroepen actief benadert om energiebesparende maatregelen te nemen;
  • professionalisering doorvoert.

In het format Beschrijving criteria energieloketten 2020 (Word 51KB) geeft u aan hoe uw energieloket hieraan voldoet. Dit format kunt u daarna als bijlage uploaden in het aanvraagformulier. De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 3.17 Energieloketten 2020).

Maximale bijdrage

Als gemeente ontvangt u de som van het inwoneraantal op 1 januari 2019 x € 0,50 als subsidiebedrag.

Voor deze subsidie is € 800.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Subsidie aanvragen

Als u als gemeenten samenwerkt in een gezamenlijk energieloket kan de aanvraag namens 1 van de samenwerkende gemeenten worden ingediend.

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Energieloketten 2020'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2020.

In de checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag (PDF 132 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Extra informatie en tips

Lees of bekijk ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.