Energieloketten 2021 - 2024

Wilt u in de periode 2021 tot en met 2024 als gemeente de bestaande energieloketten verder professionaliseren? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor het professionaliseren van bestaande energieloketten en het vergroten van de bekendheid, zichtbaarheid en bereikbaarheid.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen als het energieloket:

  • van 2021 tot en met 2024 operationeel is, of 1 of meerdere jaren in die periode;
  • fysiek, digitaal en telefonisch bereikbaar is;
  • gebruik maakt van een klantvolgsysteem en een monitoringssysteem;
  • doelgroepen actief benadert om energiebesparende maatregelen te nemen;
  • professionalisering doorvoert.

In het format Plan van aanpak energieloketten 2021 - 2024 (Word 50 kB) geeft u aan hoe uw energieloket hieraan voldoet. Dit format kunt u daarna als bijlage uploaden in het aanvraagformulier. De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 3.19 Energieloketten 2021 - 2024).

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt de som van het inwoneraantal op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd, vermenigvuldigd met een bedrag van € 0,50 en vervolgens vermenigvuldigd met het aantal jaren waarvoor de subsidie wordt verstrekt.

Voor deze subsidie is over de periode 2021 tot en met 2024 € 4.130.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Subsidie aanvragen

Als u als gemeenten samenwerkt in een gezamenlijk energieloket kan de aanvraag namens 1 van de samenwerkende gemeenten worden ingediend.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Energieloketten 2020'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2024.

In de checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag (PDF 169 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Extra informatie en tips

Lees of bekijk ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.