Energiebesparing: Procesondersteuning Wijk van de Toekomst

Wilt u als gemeente met betrokken partijen een plan maken met maatregelen om het fossiele brandstofverbruik in de wijk te verminderen? En wilt u hiervoor een externe deskundige (procesbegeleider) inhuren? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor de inhuur van een externe deskundige. Deze deskundige helpt u bij het maken van een plan om de wijk of meerdere aaneengesloten wijken te verduurzamen en bij de samenwerking tijdens de voorbereiding. De opdrachtverlening aan een externe deskundige is gericht op:

  • het ontwerpen, voorbereiden en in gang zetten van een proces gericht op het maken van een integraal transitieplan voor de verduurzaming van de wijk, of;
  • het uitvoeren van een proces gericht op het opstellen van een integraal transitieplan.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen als:

  • de externe deskundige is gekozen uit minimaal 3 offertes (Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen voor deze voorwaarde).
  • de externe deskundige aantoonbaar ervaring heeft op het gebied waarvoor hij wordt ingehuurd.

De volledige tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 3.12 Procesondersteuning Wijk van de toekomst).

Maximale bijdrage

De subsidie voor de voorbereiding bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000.
De subsidie voor het opstellen van het plan bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000. Krijgt u ook subsidie voor de voorbereiding, dan is dit maximum € 40.000. Subsidie voor andere kosten die rechtstreeks verband houden met het proces bedraagt maximaal 10% van de totale kosten.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Procesondersteuning Wijk van de Toekomst'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag (PDF 134 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 750.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de pagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.