Energiebesparing: Procesondersteuning Vereniging van Eigenaren (VvE)

Wilt u deskundigen inhuren voor het voorbereiden van een nul-op-de-meter-renovatie van woningen (NOM-renovatie), een stapsgewijze aanpak naar NOM (NOM-ready situatie) of een Zeer Energiezuinig Pakket? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen subsidie aanvragen. Een VvE kan subsidie aanvragen namens VvE’s waarmee deze samenwerkt.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor de inhuur van een of meerdere externe deskundigen voor het voorbereiden van een NOM- of NOM-ready-renovatie of een Zeer Energiezuinig Pakket. Het gaat daarbij om het opstellen van een uitvraag, het beoordelen van offertes van bouw- en installatiebedrijven, het begeleiden bij de besluitvorming en het begeleiden van de financiering.

Bij een NOM-woning is op jaarbasis de hoeveelheid verbruikte energie gelijk aan de hoeveelheid opgewekte energie. Bij een NOM-renovatie zorgt u hiervoor. Bij een NOM-ready-renovatie doet u dit stap voor stap.

Een Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP) is isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren die voldoet aan specifieke isolatiewaarden. Ook een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning is onderdeel van een ZEP.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • uw VvE of de samenwerkende VvE’s minstens 10 wooneenheden hebben;
  • de externe deskundigen geen lid zijn van de aanvrager;
  • de externe deskundigen niet de VvE-beheerder zijn voor de VvE van het gebouw;
  • de externe deskundigen geselecteerd zijn uit minimaal 3 offertes;
  • de externe deskundigen aantoonbaar ervaring hebben op het terrein waarop zij worden ingezet;
  • de externe deskundigen in dit proces geen aanbiedende of uitvoerende partij zijn, en niet in opdracht van deze partijen werken;
  • u een scan of onderzoek heeft laten doen naar onder meer de haalbaarheid, benodigde maatregelen en financiële gevolgen van een NOM-renovatie of ZEP.

De volledige tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 3.13 Procesondersteuning Vereniging van Eigenaren). 

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 35.000.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Procesondersteuning Vereniging van eigenaren'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2020.

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag (PDF 142 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. 

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 500.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.