Elektrische deelauto’s

Het subsidieplafond voor deze regeling is bijna bereikt door alle aanvragen die wij nu beoordelen. De kans bestaat dat wij uw aanvraag niet meer in behandeling kunnen nemen omdat het subsidieplafond tussentijds is bereikt.   

Wilt u elektrische deelauto’s vanaf standplaatsen in Gelderland gaan exploiteren? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Privaatrechtelijke rechtspersonen zoals coöperaties, verenigingen en bedrijven kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor de exploitatie van nieuwe volledig elektrische deelauto’s. Per kalenderjaar is subsidie mogelijk voor minimaal 2 en maximaal 10 elektrische deelauto’s.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen als:

  • u de elektrische auto’s binnen 8 maanden nadat u subsidie krijgt in gebruik neemt als deelauto.
  • u de elektrische deelauto’s exploiteert vanaf standplaatsen in Gelderland.
  • de deelauto’s digitaal te reserveren, te traceren, te openen, te starten en te betalen zijn.
  • de koop- of leaseovereenkomst voor de elektrische deelauto op of na 1 mei 2019 is gesloten.
  • de auto minimaal 48 maanden achter elkaar wordt gebruikt als deelauto nadat de subsidie is verleend.
  • de auto in deze 48 maanden door minimaal 5 verschillende bestuurders wordt gebruikt.

De volledige tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 5.17 Elektrische deelauto’s).

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt € 5.000 per elektrische deelauto.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Elektrische deelauto’s'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2021.

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag (PDF 129 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 100.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de pagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.