Elektrische deelauto’s

Wilt u elektrische deelauto’s vanaf standplaatsen in Gelderland gaan exploiteren? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Privaatrechtelijke rechtspersonen zoals coöperaties, verenigingen en bedrijven kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor de exploitatie van nieuwe volledig elektrische deelauto’s. Per kalenderjaar is subsidie mogelijk voor minimaal 2 en maximaal 10 elektrische deelauto’s.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen als:

  • u de elektrische auto’s binnen 8 maanden nadat u subsidie krijgt in gebruik neemt als deelauto.
  • u de elektrische deelauto’s exploiteert vanaf standplaatsen in Gelderland.
  • de deelauto’s digitaal te reserveren, te traceren, te openen, te starten en te betalen zijn.
  • de koop- of leaseovereenkomst voor de elektrische deelauto op of na 1 mei 2019 is gesloten.
  • de auto minimaal 48 maanden achter elkaar wordt gebruikt als deelauto nadat de subsidie is verleend.
  • de auto in deze 48 maanden door minimaal 5 verschillende bestuurders wordt gebruikt.

De volledige tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 5.17 Elektrische deelauto’s).

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt € 5.000 per elektrische deelauto.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Elektrische deelauto’s'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2021.

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag (PDF 129 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 100.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de pagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.