Duurzame vrachtauto's

LET OP:

Het subsidieplafond van € 400.000 voor LNG en CNG vrachtauto’s is bereikt. U kunt hiervoor dus geen subsidie meer aanvragen. Voor elektrische en waterstof vrachtauto’s zijn nog middelen beschikbaar. 


Wilt u een duurzame vrachtauto kopen of leasen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Vervoerders en verladers met een vestiging in provincie Gelderland kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor de koop of operational lease van CNG-, elektrische LNG- of waterstofvrachtauto’s.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • u als subsidieaanvrager volgens het Handelsregister een vestiging heeft in provincie Gelderland of bent verbonden aan een rechtspersoon met een vestiging in Gelderland.
  • u de vrachtauto ook gebruikt voor goederenvervoer vanuit die vestiging in Gelderland.
  • de datum van de offerte voor de koop- of leaseovereenkomst niet langer dan 1 jaar geleden is.
  • u de eerste eigenaar of gebruiker wordt van de vrachtauto.
  • de koop- of leaseovereenkomst nog niet getekend is.
  • de vrachtauto nog niet op kenteken is gezet.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 5.11 Duurzame vrachtauto’s).

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt:

  • € 8.000 voor een CNG- of LNG-vrachtauto.
  • € 4.000 voor een elektrische vrachtauto met een nettogewicht tot 7,5 ton.
  • € 27.000 voor een elektrische of waterstofvrachtauto vanaf 7,5 ton.

Per aanvraag kunt u voor maximaal 7 vrachtauto’s subsidie aanvragen. Daarvan mogen er maximaal 3 elektrische of waterstofauto’s vanaf 7,5 ton zijn.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Duurzame vrachtauto’s'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2022.

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag (Word 68 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaal bedrag van € 800.000 beschikbaar. De helft hiervan is beschikbaar voor LNG/CNG vrachtauto’s, de andere helft voor elektrische en waterstof vrachtauto’s. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.