Duurzame vrachtauto's

LET OP!  Het subsidieplafond voor deze regeling is bereikt door alle aanvragen die op dit moment bij ons in behandeling zijn. Het indienen van nieuwe aanvragen is niet meer mogelijk.

Wilt u een duurzame vrachtauto kopen of leasen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Vervoerders en verladers met een vestiging in provincie Gelderland kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor de koop of operational lease van CNG-, elektrische LNG- of waterstofvrachtauto’s.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • u als subsidieaanvrager volgens het Handelsregister een vestiging heeft in provincie Gelderland of bent verbonden aan een rechtspersoon met een vestiging in Gelderland.
  • u de vrachtauto ook gebruikt voor goederenvervoer vanuit die vestiging in Gelderland.
  • de datum van de offerte voor de koop- of leaseovereenkomst niet langer dan 1 jaar geleden is.
  • u de eerste eigenaar of gebruiker wordt van de vrachtauto.
  • de koop- of leaseovereenkomst nog niet getekend is.
  • de vrachtauto nog niet op kenteken is gezet.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 5.11 Duurzame vrachtauto’s).

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt:

  • € 8.000 voor een CNG- of LNG-vrachtauto.
  • € 4.000 voor een elektrische vrachtauto met een nettogewicht tot 7,5 ton.
  • € 27.000 voor een elektrische of waterstofvrachtauto vanaf 7,5 ton.

Per aanvraag kunt u voor maximaal 7 vrachtauto’s subsidie aanvragen. Daarvan mogen er maximaal 3 elektrische of waterstofauto’s vanaf 7,5 ton zijn.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Duurzame vrachtauto’s'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2022.

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag (Word 68 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaal bedrag van € 1.200.000 beschikbaar. Hiervan is € 800.000 beschikbaar voor LNG/CNG vrachtauto’s, € 400.000 voor elektrische en waterstof vrachtauto’s. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.