Cultuur- en erfgoedparticipatie

Het subsidieplafond (beschikbare budget) voor deze regeling is bereikt. Deze regeling is daarom gesloten. U kunt geen aanvragen voor subsidie meer indienen.


Wilt u personen in hun vrije tijd op vernieuwende wijze bezig laten zijn met cultuur of erfgoed? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Iedereen kan subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de vernieuwing van cultuur- of erfgoedbeoefening in de vrije tijd. Bijvoorbeeld:

  • Een historische kring maakt met kunstenaars en inwoners van hun dorp korte filmpjes (stop motion) op basis van het materiaal dat de historische kring in het archief heeft. Zo wordt de lokale geschiedenis op een nieuwe manier toegankelijk voor een breed publiek.
  • Een zorgboerderij maakt met haar medewerkers en andere geïnteresseerden een locatietheaterproductie.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • u samenwerkt met een partij uit een andere discipline of sector;
  • de activiteiten passen binnen de doelstellingen van Beleef het mee! Beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017 – 2020;
  • uw project door het publiek op ons platform Sprekend Gelderland minimaal 75 stemmen kreeg;
  • u op ons platform bent geadviseerd door coaches en medewerkers van de provincie;
  • uw subsidiabele kosten minimaal € 13.500 zijn;
  • uw project maximaal 2 jaar duurt.

De volledige tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 7.10 Cultuur- en erfgoedparticipatie).

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt € 10.000. Dit is een vast bedrag voor aanvragen met een subsidiabele kostenbegroting van € 13.500 of meer.

Subsidie aanvragen

Inmiddels hebben wij zoveel aanvragen ontvangen, dat het bedrag dat in totaal is aangevraagd het beschikbare budget overstijgt. Deze regeling is daarom gesloten. U kunt geen aanvragen voor subsidie meer indienen.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 40.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.