Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap

Wilt u inwoners betrekken bij natuur, groen of landschap? Dan kunt u subsidie aanvragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de aanleg van een openbare natuurtuin in een woonwijk, het herstel van oorspronkelijke houtwallen in het buitengebied of de aanleg van (tijdelijke) natuur op braakliggende terreinen.

Voor wie

Mensen, verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor natuur, groen of landschap kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor:

  1. het aanleggen, beheren of verbeteren van de kwaliteit van natuur, groen of landschap door inwoners in hun leefomgeving;
  2. het betrekken van inwoners bij activiteiten op het gebied van natuur, groen of landschap in hun leefomgeving. Hierbij gaat het om:
    - bijeenkomsten en werkdagen organiseren;
    - informatiemateriaal maken en verspreiden;
    - voorlichting geven.
  3. het betrekken van inwoners door bij te dragen aan initiatieven van vrijwilligers om natuur, groen of landschap aan te leggen of te beheren. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor de aanvrager en aanvraag verschillen per subsidiemogelijkheid. De volledige tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 4.12 Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap.

Maximale bijdrage

De subsidie voor de mogelijkheden genoemd onder 1 en 2 bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 50.000.

Subsidie voor initiatieven van vrijwilligers (mogelijkheid 3) bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 50.000.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'NenL burgerbetrokkenheid'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2021.

In deze checklist verplichte bijlagen (PDF 139 kB) subsidieaanvraag leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. 

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 300.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips 

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.