Bodemverontreinigingsgegevens op orde

Wilt u uw bodemverontreinigingsgegevens op orde brengen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Gemeenten en openbare lichamen, zoals die omschreven staan in artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het selecteren van bodemverontreinigingsgegevens en het invoeren daarvan in een digitaal bodeminformatiesysteem, of
  • het uitwisselen van bodemverontreinigingsgegevens tussen het digitale bodeminformatiesysteem van de aanvrager en dat van de provincie.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als u:

  • bij het invoeren van de bodemverontreinigingsgegevens gebruik maakt van het uitwisselingsformat SIKB0101 of een uitwisselingsformat dat dit vervangt.
  • de werkzaamheden binnen 12 maanden na het verlenen van de subsidie afrondt.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 3.6 Bodemverontreinigingsgegevens op orde.

Maximale bijdrage

Het subsidiebedrag voor optie A is ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 2.000 en een maximum van € 7.500.

Het subsdiebedrag voor optie B is 100% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 2.000 en maximum van € 7.500.

Een aanvrager kan tot en met het jaar 2019 maximaal € 15.000 subsidie ontvangen.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Na het inloggen, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Bodem en ondergrond'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2020.

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.