Bodemgegevens op orde

Wilt u uw bodemgegevens op orde brengen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Gemeenten en openbare lichamen, zoals die omschreven staan in artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor het selecteren van bodemgegevens en het invoeren daarvan in een digitaal bodeminformatiesysteem.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als u bij het invoeren van de bodemgegevens gebruik maakt van het uitwisselingsformat SIKB0101 of een uitwisselingsformat dat dit vervangt.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 3.6 Bodemgegevens op orde.

Maximale bijdrage

Het subsidiebedrag dat u kunt ontvangen is € 7.500.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Na het inloggen, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Bodem en ondergrond'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2021.

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.