Behoud van prioritaire soorten

In Gelderland zijn 60 planten- en diersoorten die dreigen te verdwijnen. Wilt u maatregelen nemen om deze prioritaire soorten te behouden? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Eigenaren van het leefgebied, mensen die het leefgebied mogen gebruiken en organisaties die planten en dieren onderzoeken en beschermen kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • kweek in combinatie met introductie van een prioritaire soort in een leefgebied;
  • introductie van een prioritaire soort in een leefgebied;
  • handmatig bestuiven van een prioritaire plantensoort in een leefgebied;
  • onderzoek naar waar een prioritaire soort in een leefgebied voorkomt, en welke maatregelen nodig zijn;
  • onderzoek naar hoe effectief een maatregel is voor het behoud van een prioritaire soort;
  • onderzoek naar welke maatregelen nodig zijn voor het behoud van een prioritaire soort in een leefgebied;
  • inrichtingsmaatregelen die het leefgebied van een prioritaire soort behouden of versterken.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • de prioritaire soort en locatie in bijlage 3 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 staan;
  • de eigenaar of degene die het leefgebied mag gebruiken, toestemming geeft voor en meewerkt aan het onderzoek en de bescherming van planten en dieren.

De volledige tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (hoofdstuk 4.6 Behoud van prioritaire soorten).

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal 95% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 2.500 en een maximum van € 30.000 per soort maatregel of onderzoek.

Subsidie voor inrichtingsmaatregelen die een leefgebied versterken of behouden, is maximaal 95% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 95.000.

Vraagt u subsidie aan voor meer maatregelen of onderzoeken, dan bedraagt de maximale subsidie € 300.000 per aanvraag.

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Behoud prioritaire soorten'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2022.

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag (PDF 151 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 2 miljoen beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.