Leefbaarheid, aanpassingen gemeenschapsvoorziening

Wilt u een gemeenschapsvoorziening, bijvoorbeeld een dorpshuis, aanpassen? Of wilt u van een bestaand gebouw, buitenruimte of openbaar gebied een gemeenschapsvoorziening maken? Dan kunt u subsidie aanvragen. Als u uw plannen op een duurzame manier uitvoert, is er zelfs meer subsidie mogelijk.

Voor wie

Beheerders van een (toekomstige) gemeenschapsvoorziening kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen om:

 • de toegankelijkheid te verbeteren voor mensen met een handicap of een chronische ziekte;
 • maatregelen te nemen die energie besparen of opwekken;
 • aanpassingen aan te brengen die nodig zijn om nieuwe activiteiten uit te voeren;
 • een bestaand gebouw, een gedeelte daarvan of de bijbehorende buitenruimte aan te passen tot een gemeenschapsvoorziening;
 • van openbaar gebied een laagdrempelige ontmoetingsplek te maken met aandacht voor groen en bewegen.  

Als provincie willen we stimuleren dat de aanpassingen duurzaam worden uitgevoerd. Als u 1 van bovenstaande aanpassingen doorvoert op een circulaire, klimaatadaptieve of natuurinclusieve manier en dit ook kunt aantonen, dan is er extra subsidie mogelijk. In deze factsheet (PDF 307 kB)    vindt u handvatten voor duurzame aanpassingen. 

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

 • de gemeenschapsvoorziening een bestaand gebouw is, een gedeelte daarvan, de buitenruimte bij een gebouw of openbaar gebied;
 • er verschillende activiteiten voor gebruikers worden georganiseerd: als het gaat om een gebouw dat moeten dit activiteiten zijn op ten minste 3 van de volgende terreinen: zorg, welzijn, cultuur, educatie en sport. Gaat het om een buitenterrein dan moeten ten minste 2 van de genoemde terreinen van toepassing zijn;
 • het gebouw, de buitenruimte of het openbaar gebied bestemd is voor brede en meerdere gebruikersgroepen;
 • de gebruikers op niet commerciële basis betrokken zijn bij de activiteiten;
 • de structurele gebruikers van de gemeenschapsvoorziening  vooral non-profit organisaties zijn;
 • het gebouw, de buitenruimte of het openbaar gebied ten minste 6 dagen per week beschikbaar is voor de gebruikers.

Als u energiemaatregelen in de gemeenschapsvoorziening wilt doorvoeren, moet er een energiescan zijn uitgevoerd door een gekwalificeerde adviseur in het bezit van een geldig Fedec-, EPA-U-, BREEAM- of GPR-certificaat.

De volledige tekst van de regeling, de voorwaarden en verplichtingen vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (hoofdstuk 2.12 Aanpassingen gemeenschapsvoorziening). 

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van het plan. Het subsidiebedrag voor toegankelijkheids- en energiemaatregelen ligt tussen € 10.000 en € 50.000. Het subsidiebedrag voor aanpassingen aan het gebouw, buitenruimte of openbare ruimte ligt tussen € 25.000 en € 100.000.

Als u de aanpassingen  op een duurzame manier laat uitvoeren, bedraagt de subsidie maximaal 70% van de kosten van het plan. Ook dan ligt het subsidiebedrag voor toegankelijkheidsmaatregelen tussen € 10.000 en € 50.000 en voor aanpassingen aan gebouw, buitenruimte of openbare ruimte tussen € 25.000 en € 100.000.

Voor minder kostbare plannen kunt u mogelijk bij uw gemeente terecht.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning EH2+ nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Aanpassingen gemeenschapsvoorziening’.

Om uw subsidieaanvraag te kunnen beoordelen, hebben wij een projectplan nodig. Gebruik hiervoor dit format projectplan (Word 55 kB)    . U kunt dit projectplan uploaden in het aanvraagformulier.

In deze checklist verplichte bijlagen (PDF 176 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Heeft u hulp nodig om subsidie aan te vragen? De Leefbaarheidsalliantie Gelderland kan met initiatiefnemers die de subsidie willen aanvragen gratis meedenken in het voortraject. Zie de website van de leefbaarheidsalliantie.

Voor deze subsidie is voor 2021 € 2.000.000 beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is. 

Relevante informatie en tips

Lees of bekijk ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.