Leefbaarheid, aanpassingen gemeenschapsvoorziening

Wilt u een gemeenschapsvoorziening, bijvoorbeeld een dorpshuis, aanpassen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Beheerders van een gemeenschapsvoorziening kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen om in de gemeenschapsvoorziening:

  • de toegankelijkheid te verbeteren voor mensen met een handicap of een chronische ziekte,
  • maatregelen te nemen die energie besparen of opwekken,
  • aanpassingen aan te brengen die nodig zijn om nieuwe activiteiten uit te voeren.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • de gemeenschapsvoorziening een bestaand gebouw is of een gedeelte daarvan.
  • er verschillende activiteiten voor gebruikers worden georganiseerd in de gemeenschapsvoorziening, op ten minste 3 van de volgende terreinen: zorg, welzijn, cultuur, educatie en sport.
  • meerdere gebruikersgroepen van het gebouw gebruik kunnen maken.
  • de gebruikers als vrijwilligers actief betrokken zijn bij de activiteiten.
  • de gebruikers die op structurele basis gebruikmaken van de gemeenschapsvoorziening vooral non-profit organisaties zijn.
  • het gebouw ten minste 6 dagen per week, inclusief de avonden, open is voor de gebruikers.

Als u energiemaatregelen in de gemeenschapsvoorziening wilt doorvoeren, moet er een energiescan zijn uitgevoerd door een gekwalificeerde adviseur in het bezit van een geldig Fedec-, EPA-U-, BREEAM- of GPR-certificaat.

De volledige tekst van de regeling, de voorwaarden en verplichtingen vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (hoofdstuk 2.12 Aanpassingen gemeenschapsvoorziening). 

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van het plan. Het subsidiebedrag voor toegankelijkheids- en energiemaatregelen ligt tussen € 10.000 en € 50.000. Het subsidiebedrag voor aanpassingen aan het gebouw ligt tussen € 25.000 en € 100.000.

Voor minder kostbare plannen kunt u mogelijk bij uw gemeente terecht.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Aanpassingen gemeenschapsvoorziening’.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2021.

Voor deze subsidie is voor 2021 € 2.000.000 beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is. 

In deze checklist verplichte bijlagen (PDF 176 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Relevante informatie en tips

Lees of bekijk ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.