Vrijheid

Met ons programma Vrijheid willen we naoorlogse generaties in Gelderland bewust maken van de onschatbare waarde van vrijheid en hoe wij met elkaar samenleven in deze vrijheid. In 2021 waren er subsidieregelingen aan dit programma verbonden. Zo was er subsidie mogelijk voor projecten die aansloten bij een vrijheidsprogramma in de Gelderse regio’s. Op dit moment bekijken we of deze regelingen in 2022 een vervolg krijgen. We houden u hierover op de hoogte via onze website. We raden u daarom aan deze pagina in de gaten te houden.