Versnellen woningbouw door gemeenten: inhuur tijdelijke capaciteit of expertise

Wilt u woningbouw versnellen met permanente woningen en/of verplaatsbare woonunits maar zijn er knelpunten waarvoor u extra capaciteit of specifieke expertise nodig heeft? Bijvoorbeeld op het gebied van het bestemmingsplan, de vergunningaanvraag, stikstof of flora en fauna? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen. Waterschappen kunnen subsidie aanvragen voor onderdeel A (zie hierna).

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • A: de inhuur van tijdelijke capaciteit of externe expertise om knelpunten op te lossen die een versnelling van de woningbouw in de weg staan.
 • B: de inhuur van tijdelijke capaciteit of externe expertise om knelpunten op het gebied van flexibel wonen op te lossen om de woningbouw te versnellen.
 • C: een maatwerkoplossing die u als aanvrager nodig heeft en die is afgestemd met het versnellingsteam woningbouw van provincie Gelderland.

Voorwaarden

Voor onderdeel A kunt u subsidie aanvragen als:

 • er sprake is van een probleem in het versnellen van woningbouw en het woningbouwproject uiterlijk 1 januari 2025 start;
 • het woningbouwproject wordt opgenomen in een bestemmingsplan dat uiterlijk 1 januari 2025 definitief wordt vastgesteld. Deze mogelijkheid geldt alleen voor woningbouwprojecten in de gemeenten Ede, Wageningen, Nijkerk, Barneveld en Scherpenzeel, conform het Actieplan Wonen.

Voor onderdeel B kunt u subsidie aanvragen als:

 • er minimaal 10 verplaatsbare woonunits worden geplaatst. Daarvoor moet u als gemeente 1 of meerdere terreinen aangeven die beschikbaar en geschikt zijn;
 • woningcorporatie(s) in uw gemeente actief betrokken zijn bij het initiatief om de verplaatsbare units te realiseren.

Voor onderdeel C kunt u subsidie aanvragen als:

 • het gaat om een project binnen de focusregio’s zoals die staan in actiepunt 1 van het Actieplan Wonen;
 • u een aanzienlijke versnelling van de woningbouw verwacht of een aanzienlijke verhoging van de te realiseren woningvoorraad door de inzet van de maatwerkoplossing;
 • er vooroverleg over de maatwerkoplossing is geweest.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 2.18 Oplossen knelpunten bij procedures voor woningbouw.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt:

 • voor A: ten hoogste 50% met een maximum van € 25.000 per aanvraag.
 • voor B: ten hoogste 75% met een maximum van € 60.000 per aanvraag.
 • voor C: ten hoogste 100% met een maximum van € 50.000 per woningbouwproject.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie voor de onderdelen A of B aan via het subsidieportaal.

Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u uw aanvraag laten indienen door een intermediair? Dan heeft u ketenmachtiging nodig.

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Oplossen knelpunten bij procedures voor woningbouw. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. 

Voordat u een subsidieaanvraag voor een maatwerkoplossing indient, vindt er een vooroverleg plaats over het project. U moet zich hiervoor aanmelden. In het format projectplan maatwerkoplossing kunt u zien welke informatie er nodig is bij uw aanvraag.

Na het vooroverleg kunt u subsidie voor een maatwerkoplossing aanvragen via het subsidieportaal.

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag (223 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. 

De volgende formats moet u gebruiken bij de voorbereiden van uw aanvraag:

Behandeling aanvraag

Voor de inhuur van tijdelijke capaciteit of externe expertise om knelpunten op te lossen die een versnelling van de woningbouw in de weg staan is een totaalbedrag van € 2.000.000 beschikbaar.
U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2022.

Voor de subsidie voor de inhuur van tijdelijke capaciteit of externe expertise om knelpunten op het gebied van flexibel wonen op te lossen is een totaalbedrag van € 1.000.000 beschikbaar.
U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2022.

Voor de subsidie voor een maatwerkoplossing is een totaalbedrag van € 1.000.000 beschikbaar.
U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2024.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.