Versnellen woningbouw door gemeenten: inhuur tijdelijke capaciteit of expertise

Wilt u woningbouw versnellen maar zijn er problemen waarvoor extra capaciteit of experts nodig zijn? Bijvoorbeeld op het gebied van stikstof, bestemmingsplanprocedures, afhandelen van vergunningen, natuur inclusief bouwen, mobiliteit of flora en fauna? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Gemeenten en waterschappen kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen om met tijdelijke capaciteit of externe experts problemen op te lossen die het versnellen van de woningbouw in de weg staan.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • er sprake is van een probleem in het versnellen van woningbouw;
  • de inzet van extra capaciteit of de tijdelijke inhuur van experts problemen kunnen oplossen.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 2.18 Oplossen knelpunten bij procedures voor woningbouw.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt 50 % met een maximum van € 25.000.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u uw aanvraag laten indienen door een intermediair? Dan heeft u ketenmachtiging nodig.

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Oplossen knelpunten bij procedures voor woningbouw. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot 1 januari 2025.

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag (176 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.  

De volgende hulpmiddelen kunnen u bij de voorbereiding helpen:

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 2.000.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.