Verduurzamen van productielocaties – slim & circulair

Wilt u uw huidige of nieuwe productielocatie verduurzamen? Als u uw productielocatie slim, schoon en emissiearm gaat inrichten en achteraf de opgedane kennis deelt met de MKB sector kunt u subsidie aanvragen.  

Voor wie

Ondernemers kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

De subsidie is bedoeld om een productielocatie te verduurzamen. Dit kan gebeuren op 3 verschillende manieren, namelijk:

  • SLIM (door bijvoorbeeld digitalisering en effectief en efficiënt gebruik van grondstoffen),
  • SCHOON (zoals door hergebruik van grondstoffen of milieuvriendelijkere grondstoffen) en,
  • EMISSIEARM (door vermindering emissie stikstofverbindingen).

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • de productie plaatsvindt binnen de 4 circulaire tegels (agrofood, bouw, consumenten en maakindustrie) zoals bedoeld in de nieuwe aanpak Circulaire Economie, zie ook de Circulaire Atlas Gelderland;
  • de verduurzaming op een slimme wijze plaatsvindt;
  • de verduurzaming op een schone wijze plaatsvindt;
  • de verduurzaming op een emissiearme wijze plaatsvindt;
  • gebruikte technieken en opgedane kennis breed worden gedeeld met MKB-ondernemingen.

Aan de wijze waarop u uw productielocatie verduurzaamd kennen we een puntenscore toe om de subsidieaanvragen onderling te kunnen vergelijken. De beoordelingscriteria, de voorwaarden en de volledige tekst van de regeling vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 6.13 Verduurzamen productlocaties).

U ontvangt alleen subsidie voor het uitvoeren van het project als deze niet in strijd is met Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de commissie, artikel 3.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal € 200.000.

Voor deze subsidieregeling is in 2020 een totaalbedrag van € 800.000 beschikbaar. We verwachten nog voor sluitingsdatum van deze regeling het bedrag te verdubbelen naar € 1,6 miljoen, daarnaast verwachten we specifiek voor de regio Stedendriehoek nog € 800.000 extra.

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen tot 30 september 2020, 17.00 uur.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'verduurzamen van productielocaties'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Wij adviseren u bij de aanvraag gebruik te maken van het format projectplan Verduurzamen  van productielocaties (Word 130 kB). Als deze volledig is ingevuld kunt u deze als bijlage bij uw aanvraag uploaden. In de checklist verplichte bijlagen (PDF 129 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

De voor deze subsidie beschikbare subsidiemiddelen worden verdeeld volgens het tender principe. Dat betekent dat wij alle complete subsidieaanvragen gelijktijdig in behandeling nemen en onderling vergelijken op grond van de vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 30 september 2020, 17.00 uur.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.