Tijdelijke maatregel kleine theaters en podia in verband met COVID-19

Deze subsidieregeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Als er nieuwe informatie beschikbaar is, dan plaatsen wij het op deze pagina.Exploiteert u een klein theater of podium? En bent u door de COVID-19 maatregelen inkomsten misgelopen door minder betalende bezoekers over de periode van 21 maart 2020 tot en met 31 december 2020? Dan kunt u subsidie aanvragen tot en met 31 juli 2021.

Voor wie

De regeling is bedoeld voor exploitanten van een klein theater of podium. Ook gemeenten die eigenaar zijn van het gebouw waar een klein theater of podium is gevestigd kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

Deze regeling is een aanvullende noodmaatregel voor de culturele sector in Gelderland. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming voor verlies van omzet en extra kosten in verband met COVID-19 maatregelen, naast de tegemoetkoming van de Rijksoverheid.  

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

 • het kleine theater of podium waarvoor u subsidie aanvraagt minder dan 300 zitplaatsen heeft;
 • er in 2019 voor betalend publiek een gevarieerd aanbod was van tenminste 20 live-voorstellingen op diverse gebieden, zoals muziek, muziektheater, toneel, dans, opera, kleinkunst en cabaret;
 • u als exploitant van het kleine theater of podium niet eerder gebruik heeft gemaakt van een provinciale COVID-19 subsidie. Dit laatste geldt niet wanneer u deze subsidie als gemeente aanvraagt;
 • u als gemeente eigenaar bent van het gebouw waarin een klein theater of podium is gevestigd. In deze situatie vragen we u een brief namens het college van B&W met uw aanvraag mee te sturen, waarin wordt gegarandeerd dat het subsidiebedrag ten goede komt aan het kleine theater of podium;
 • u kunt verklaren dat het kleine theater of podium op 31 december 2019 niet in financiële moeilijkheden verkeerde;
 • u het gevraagde subsidiebedrag uitsluitend gebruikt ter compensatie van omzetverlies als gevolg van COVID-19 en de daarmee samenhangende RIVM-maatregelen.

Per klein theater of podium verstrekken we slechts éénmaal subsidie.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 7.15, Tijdelijke maatregelen kleine theaters en podia in verband met COVID-19.

Maximale bijdrage

De subsidie is gebaseerd op het aantal aanwezige zitplaatsen in het kleine theater of podium en het aantal aangeboden live-voorstellingen in 2019. De verdeling is als volgt:

 1. bij 0 tot 50 plaatsen en tenminste 20 voorstellingen: € 2.500;
 2. bij 0 tot 50 plaatsen en tenminste 40 voorstellingen: € 5.000;
 3. bij 50 tot 100 plaatsen en tenminste 20 voorstellingen: € 5.000;
 4. bij 50 tot 100 plaatsen en tenminste 40 voorstellingen: € 10.000;
 5. bij 100 tot 150 plaatsen en tenminste 20 voorstellingen: € 7.500;
 6. bij 100 tot 150 plaatsen en tenminste 40 voorstellingen: € 15.000;
 7. bij 150 tot 200 plaatsen en tenminste 20 voorstellingen: € 10.000;
 8. bij 150 tot 200 plaatsen en tenminste 40 voorstellingen: € 20.000;
 9. bij 200 tot 250 plaatsen en tenminste 20 voorstellingen: € 12.500;
 10. bij 200 tot 250 plaatsen en tenminste 40 voorstellingen: € 25.000;
 11. bij 250 tot 300 plaatsen en tenminste 20 voorstellingen: € 15.000;
 12. bij 250 tot 300 plaatsen en tenminste 40 voorstellingen: € 30.000.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u ketenmachtiging (PDF 180 kB) regelen.  

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier COVID-19 Kleine theaters en podia. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. 

Deze subsidieregeling loopt van 1 juni tot en met 31 juli 2021.

In deze checklist verplichte bijlagen (PDF 174 kB) leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.  

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 600.000 beschikbaar. Dit is het subsidieplafond. U kunt subsidie aanvragen totdat dit plafond is bereikt zolang de regeling geopend is. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.